Vertaismajoituspalveluiden käyttö Suomessa

Kirjoittanut Juho Pesonen

Vertaisjakamispalvelut ovat mullistamassa matkailua. Palvelut kuten AirBnB ja Uber puhuttavat ihmisiä ja ovat jatkuvasti tiedotusvälineiden otsikoissa. Nämä vertaisjakopalvelut uhkaavat tai ainakin haastavat perinteisten matkailupalveluiden kuten kuljetus- ja majoituspalveluiden asemaa. Vertaispalveluiden avulla yksityishenkilöt voivat vuokrata omaisuuttaan kuten esimerkiksi asuntoaan suoraan toisille ihmisille. Henkilö voi esimerkiksi laittaa oman huoneistonsa vuokralle AirBnB-palveluun siksi aikaa kun on itse matkalla eikä sitä tarvitse. AirBnB:n kautta on mahdollista myös vuokrata vaikka vain yksittäinen huone asunnosta matkailijan käyttöön. Suomestakin löytyy tuhansia vuokrakohteita AirBnB:ssä ja palvelu on saatavilla myös suomeksi.


Suomessa ja maailmalla näitä vertaisjakamispalveluita ei ole kovin kattavasti tutkittu ja heidän käyttäjistä on saatavilla hyvin vähän tietoa. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen eMatkailu-hankkeessa lähdettiin kartoittamaan vertaismajoituspalveluiden käyttöä Suomessa. Ensimmäinen raportti aiheesta on nyt julkaistu osoitteessa http://www.uef.fi/documents/1145891/1362853/Vertaismajoituspalvelut+Suomessa/7f3126e2-9004-4a80-baef-514cbd2214e4

Raportissa esitellään kerättyä aineistoa sekä joitain tuloksia. Tuloksien perusteella vertaismajoituspalvelut eivät näyttäisi varsinaisesti ratkaisevan mitään ongelmaa. Suurin osa suomalaisista ei näe mitään tarvetta vertaismajoituspalveluiden käytölle. Jo olemassa olevat perinteiset majoitusvaihtoehdot ovat paljon käytettyjä ja ihmiset eivät vielä ole löytäneet lisäarvoa vertaismajoituspalveluiden käytöstä.

Alle joka kymmenes suomalainen on käyttänyt vertaismajoituspalveluita. Tämänkin tutkimuksen tulokset kuitenkin paljastavat, että todennäköisesti niiden käyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Ne jotka ovat vertaismajoituspalveluita käyttäneet arvostivat niiden hinta-laatu suhdetta sekä saatavan majoituksen hyvää sijaintia matkan kannalta. Tärkeimpänä matkailutottumuksia muuttavana tekijänä voidaan pitää mahdollisten matkakohteiden valikoiman laajentumista. Vertaismajoituspalveluiden kautta pystyy saamaan laadukasta majoitusta myös sellaisilla paikkakunnilla missä laadukasta perinteistä majoitusta ei ole saatavilla. Vertaismajoituspalveluita käyttäneet ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin palveluihin. 

Kommentit