fbq('track', 'Lead'); Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen blogi

perjantai 21. lokakuuta 2016

Kansainväliset matkailijat Suomessa: yhteenveto japanilaisista, kiinalaisista, saksalaisista ja venäläisistä matkailijoista

Kirjoittanut Katja Pasanen (katja.pasanen[at]uef.fi)

Haluaisitko lisätä tietoasi ja osaamistasi saksalaisten, venäläisten, kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden matkustuskäyttäytymisen suhteen ja saada tietoosi näiden kansallisuuksien potentiaalisimmat matkailijasegmentit Saimaan alueelle? Nyt olemme koonneet yksiin kansiin lähestulkoon kaiken olennaisen aikaisemman tiedon Suomen matkailun kannalta keskeisimmistä kansainvälisistä matkailijaryhmistä.


Savonlinna Destination - Visit Saimaa 2020 –hankkeessa on valmistunut neljä laajaa raporttia liittyen Saimaan päämarkkina-alueiden, Saksan, Venäjän, Kiinan ja Japanin, matkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen. Raporteissa luodaan katsaus muun muassa kullekin kansallisuudelle tyypillisiin kulttuurin piirteisiin, asiakaskäyttäytymiseen yleensä ja matkaillessa, matkustusmotiiveihin, matkailutiedonhakukanaviin, heille sopiviin aktiviteetteihin ja markkinointikanaviin. Raporttien lopussa esitetään potentiaalisimmat segmentit Saimaan alueelle.

Raporttien lisäksi hankkeessa on valmistunut tuotekäsikirja, jossa kuvataan tarkemmin raporteissa esille nostettujen segmenttien edustajien piirteet sekä eritellään kullekin segmentille sopivimmat markkinointikanavat, kulkuvälineet, majoitusmuodot, matkailutuotteet ja heidän hakemansa palvelulupaus Saimaalta.

Laajat raportit ja käsikirjat on luotu tukemaan matkailuyritysten kansainvälistymistä. Raporttien tietojen avulla matkailupalveluita on mahdollista kehittää kohtaamaan entistä paremmin eri maista saapuvien matkailijoiden tarpeet. Raportit antavat eväitä asiakkaiden kohtaamiseen palvelutilanteissa sekä markkinoinnin ja sopivien tuotteiden suunnitteluun kullekin kohderyhmälle.

Raportit löytyvät seuraavista osoitteista:
Venäläiset matkailijat Suomessa:

Kiinalaiset matkailijat Suomessa:

Japanilaiset matkailijat Suomessa:

Saksalaiset matkailijat Suomessa:Toivomme, että otatte nämä ainutlaatuiset tietopaketit aktiiviseen käyttöön ja pystytte niitä hyödyntämään markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. 

Kuvat: Savonlinnan Matkailu

maanantai 17. lokakuuta 2016

ICT- ja matkailuyrittäjät hoi! Matkailuteknologian minimessut pe 20.1.2017 Matka2017-messuilla.

Kirjoittanut Juho Pesonen

Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (www.uef.fi/mot) järjestää yhdessä SKÅL Finlandin (http://www.skalfinland.com/) kanssa matkailuteknologian minimessut Helsingin Messukeskuksessa Matka2017-messuilla (http://matka.messukeskushelsinki.fi/). Messut järjestetään perjantaina 20.1.2017 klo. 10.30-12.30 Messukeskuksessa Studio-tilassa.

Etsimme messuille matkailuteknologiayrityksiä esittelemään tuotteitaan matkakohteille ja matkailuyrityksille. Paikkoja on yrityksille rajoitetusti jaossa, noin 20 kpl. Haluamme messuille teknologiaa tarjoavia yrityksiä, jotka työskentelevät matkailun parissa esimerkiksi verkkosivujen, sosiaalisen median, asiakashallinnan, virtuaalitodellisuuden, sisällöntuotannon, markkinoinnin tai konsultoinnin saralla. Kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua joko minulle juho.pesonen[at]uef.fi tai skalhelsinki@skalfinland.com. Yritykset voivat esitellä matkailuun liittyviä tuotteitaan ja palveluitaan sekä onnistuneita case-esimerkkejä. Messuille osallistuminen maksaa noin 50-100 € (tarkentuu myöhemmin) ja sisältää pääsylipun Matka2017-messuille.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita ilmaiseksi tilaisuuteen tutustumaan näihin teknologiayrityksiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämiseksi matkailuteknologian osalta. Tilaisuus on suunniteltu etenkin matkakohteiden edustajille, matkailuyrityksille ja muille matkailua kehittäville organisaatioille. Lisäksi voitte tulla tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuteen Tourism Marketing and Management -maisteriohjelmaan (www.uef.fi/tmm) sekä eTourismCurriculum Finlandiin (www.etourismcurriculum.fi).

Kuva: https://static.pexels.com/photos/6508/nature-laptop-outside-macbook.jpg

torstai 1. syyskuuta 2016

Miten menee matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella (MOT) syksyllä 2016?Kirjoittanut Juho Pesonen

Meillä menee ihan hyvin, kiitos kysymästä. Paljon asioita on tapahtunut viimeisen kuuden kuukauden aikana ja paljon on muutosta edessä seuraavankin puolivuotisen aikana. Kotisivutkin on uudistunut: www.uef.fi/mot. Tämä juttu on pitkä kuin nälkävuosi (no ei nyt ehkä ihan), mutta se kannattaa lukea kokonaan, sillä paljon mielenkiintoista on käynnissä ja tulossa. Ja jos jokin aihe tai juttu kolahtaa, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi Anja Tuohinoon.

Henkilöstöasiat

Itä-Suomen yliopistolla oli keväällä 2016 jo seitsemännet yt-neuvottelut. Neuvottelujen seurauksena ja Savonlinnan kampuksen lakkauttamisesta johtuen MOT päätettiin siirtää Joensuuhun osaksi kauppatieteiden laitosta. Samalla myös laitoksen johtaja professori Antti Honkanen sai Lapin matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista tarjouksen, josta ei vaan mitenkään voinut kieltäytyä. Varmaankin hyvä tarjous, sillä Antti ei tunnetusti pidä talvesta, kylmästä tai pimeästä. Niinpä luonnollista olikin, että Antin työtä jatkaa kauppatieteiden laitoksen johtaja, professori Matti Turtiainen, ennakoiden MOT:n muuttoa osaksi kauppatieteitä 1.1.2017 lähtien.

YT-neuvotteluissa myös matkailualan verkostoyliopiston amanuenssi Anne Loikkanen siirtyi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen leipiin. Selvisimme siis näistä yt-neuvotteluista kohtuullisen hyvin.

Ensimmäistä kertaa kauppatieteiden laitoskokouksessa

MOT:n tutkimustoiminta kansainvälistyy

MOT:lla on tälläkin hetkellä meneillään yhteensä kuusi hanketta, joista kahdessa toimimme kansainvälisellä tasolla. Nämä hankkeen pitävät meidät mukavan kiireisenä ja olemme päässeet todella mielenkiintoisiin hankkeisiin mukaan. Tällä hetkellä laitoksen toiminnassa aktiivisesti ovat mukana kehittämispäällikkö Anja Tuohino, suunnittelija Katja Pasanen, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, projektipäällikkö Henna Konu ja mavy:n suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen. Jenni Mikkonen, Mia Vepsäläinen ja Olga Hannonen myös osallistuvat laitoksen toimintoihin. Naamoja voi käydä pällistelemässä täältä jos eivät ole vielä tuttuja: http://www.uef.fi/fi/web/mot/yhteystiedot


Cost IS1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services

EU:n rahoittama tutkijaverkosto, jossa Anja on mukana. Cost-hanke kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneet tutkijat ja avaa pääsyn kansainvälisiin verkostoihin. Hankkeessa tehdään otsikon aihepiirin mukaista tutkimusta ja siihen liittyy laajaa, kansainvälistä julkaisutoimintaa.

Savonlinna Destination – Visit Saimaa 2020

Savonlinna Destination on Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama ja Savonlinnan seudun yrityspalvelut Oy:n koordinoima hanke kansainvälisen matkailun lisäämiseksi Savonlinnan seudulla. Hanketta toteutetaan yhdessä Mikkelin matkailun vastaavan hankkeen kanssa ja se kokoaa alueen toimijat yhteen, mahdollistaen monipuolisen yhteistyön.

MOT:lla on hankkeessa ollut monipuolisesti erilaisia toimintoja. Juho on tutkinut ekosertifikaattien käyttöä matkailussa ja yhdessä Anjan kanssa tutkinut matkakohteen sisältömarkkinointistrategiaa ja sen toimivuuden mittaamista ja Katja on kerännyt laajat tietopaketit venäläisistä, kiinalaisista, japanilaisista ja saksalaisista matkailijoita (julkaistaan ihan pian!). Lisäksi tehtiin kesällä 2016 laajat haastattelut Savonlinnan seudulle saapuneista ulkomaalaisista matkailijoista ja heidän matkakohteen valinnasta, tulokset ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja ennen hankkeen päättymistä keväällä 2017 kuullaan näistä kaikista varmasti paljon lisää.

http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/sd2020/


Rural Finland - maaseutumatkailun koordinaatiohanke

MOT on myös mukana Karelia AMK:n vetämässä kansallisessa maaseutumatkailun koordinaatiohankkeessa. Hankkeessa selvitetään suomalaisen maaseutumatkailun nykytilaa ja kehittämistä. MOT auttaa matkailualueita ja toimijoita keräämään barometritietoa matkailun tilasta, kerää tietoa maaseutumatkailutoimijoiden tiedontarpeista ja kokoaa tutkimustietoa Karelia AMK:n jalkautettavaksi. Nämä työt jakautuvat Mian, Juhon, Katjan ja Anjan kesken.

http://ruralfinland.karelia.fi/

Virtuaaliluonto

Yhdessä Lahden AMK:n, Karelia AMK:n ja Haaga-Helian kanssa olemme virtualisoimassa Suomen luontoa. Hankkeessa tuotetaan sähköistä, virtuaalista sisältöä suomalaisista luontomatkailukohteista ja aktiviteeteista. Nämä virtuaaliset luontoelämysratkaisut edistävät suomalaisen luonnon ja siihen kytkeytyvien palveluiden markkinointia ja myyntiä etenkin kansainvälisillä markkinoilla. MOT:ssa Juho ja Katja suunnittelevat virtuaalisisältöjen markkinointia ja seuraavat markkinoinnin menestystä.

Hankkeen sivut julkaistaan syksyllä 2016.


VirKein

VirKein hankkeessa tutkitaan uusia keinoja metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Hanke on valtioneuvoston rahoittama ja siinä MOT:ssa Henna selvittää luontomatkailun trendejä kansainvälisissä asiakasryhmissä, kestäviä liiketoimintamalleja ja kulttuuriympäristön merkitystä virkistys- ja matkailupalveluissa. Juho puolestaan tarkastelee Suomen luonnon ilmenemismuotoja sosiaalisessa mediassa ja ympäristöystävällisyyden ja ekosertifikaattien vaikutusta kysyntään. 

http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/uudet-keinot-metsa-ja-vesialueiden-kestavan-virkistys-ja-matkailukayton-kehittamiseksi-ja-turvaamiseksi-virkein-

Well-O-Live

Well-O-Live on EU:n COSME-ohjelman rahoittama hanke, jotka koordinoi Brindisin kaupunki Italiasta.

MOT on hankkeessa vastuussa työpaketista WP7 (methodology handbook development), roolit työpaketeissa WP3 (kriteeristön rakentaminen), WP4 (Experiential labs - kouluttajana toiminta), WP5 (markkinakartoitus ja SWOT analyysi), WP6 (promotional activities) ja lisäksi hoidetaan viestintää Suomessa. Nämä työt jakautuvat Anjan, Hennan ja Juhon kesken.

Tulevia? hankkeita

Näiden hankkeiden lisäksi valmistelussa ja suunnittelussa on monia muita hankkeita, jotka käsittelevät muun muassa biotalouden ja matkailun yhdistämistä, matkailualan osaamisen kehittämistä, sosiaalista matkailua sekä kestävän kehityksen hyödyntämistä matkailumarkkinoinnissa ja lisäksi vielä pari verkostoitumishanketta EU:n tasolla.

Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY)

Matkailualan verkostoyliopiston toiminta on ollut jo pitkään vaakalaudalla yliopistojen tarkastellessaan rahoitustaan uudelleen hallituksen leikkauksien seurauksena. Tällä hetkellä tilanne on, että perusopintoja järjestetään aina kevääseen 2017 asti. Tämänkin jälkeen MAVY:n toiminnan on tarkoitus jatkua, mutta tässä vaiheessa on vielä työn alla jatkumisen tarkka muoto. Pidämme kuitenkin kiinni siitä, että verkostomuotoinen opetus on kustannustehokasta, opiskelijaystävällistä, ja kaikin puolin hyödyllistä niin yliopistoille kuin opiskelijoillekin ja tulemme kääntämään kaikki kivet toiminnan jatkamiseksi. Jatkoneuvotteluja johtaa allekirjoittanut, eli Juho Pesonen.

Tourism Marketing and Management -maisteriohjelma

MOT:n siirtyessä osaksi kauppatieteiden laitoksen toimintaa tuli meille mahdolliseksi aloittaa täysin oma tutkintoon johtava opetus. Niinpä kauppatieteiden laitoksella käynnistyy syksyllä 2017 englanninkielinen Tourism Marketing and Management maisteriohjelma Juhon vetämänä. Ohjelman kotisivut ovat osoitteessa uef.fi/tmm​ ja Facebookissa kannattaa ohjelmaa seurata osoitteessa https://www.facebook.com/TourismMarketingManagement/

Ohjelmassa tullaan viemään matkailualaa eteenpäin ja tuottamaan paljon tietoa myös matkailualan tarpeisiin.

Haku koulutukseen alkaa 1.12.2016 ja päättyy 13.1.2017. Tästä on juuri julkaistu myös tiedote http://www.uef.fi/fi/-/ita-suomen-yliopisto-aloittaa-kansainvalisen-matkailukoulutuksen

Julkaisut

Lähitulevaisuudessa meillä on tulossa myös aikamoinen kasa julkaisuja eri aihepiireistä:

Komppula, R., Konu, H. & Vikman, N. (forthcoming). Listening to the sounds of silence: forest based wellbeing tourism in Finland. In J. Chen & N. Prebensen (eds.). Nature Tourism: A Global Perspective, Routledge(?).

Komppula, R. & Konu, H. (forthcoming). DESIGNING FOREST-BASED WELLBEING TOURISM SERVICES FOR JAPANESE CUSTOMERS – A CASE STUDY FROM FINLAND. In N. Prebensen, M. Uysal, & J. Chen (eds.). Co-Creation in Tourist Experiences – A Practical Approach, Routledge.
Konu, H. & Smith M. (2017 forthcoming). Cross-Border Health Tourism Collaborations: Opportunities and Challenges. In M. K. Smith & L. Puczko (eds.). The Routledge Handbook of Health Tourism, Routledge.

Pasanen, K. & Konu, H. (forthcoming 2016). USE OF SOCIAL MEDIA FOR NEW SERVICE DEVELOPMENT BY FINNISH EVENT AND FESTIVAL ORGANIZERS​, Event Management, Vol. 20. DOI: http://dx.doi.org/10.3727/152599516X14682560744550

Hjalager, A-M., Tervo-Kankare, K., Tuohino, A. & Konu, H. (2016). Robust Innovation Anchors in Rural Wellbeing Tourism. In N. Pappas & I. Bregoli (eds.). Global Dynamics in Travel, Tourism, and Hospitality, 148-162. IGI Global.​

Hjalager, A-M., Tervo-Kankare, K. & Tuohino, A. (2016). Tourism value chains revisited and applied to rural-wellbeing tourism. Tourism Planning & Development, Vol. 13, Issue 4, 370-395.

Konu, H. & Komppula, R. (2016). Customer involvement in a new service development process: the case of "Feelgood in Lapland". Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research [epub ahead of print 16 Feb 2016].

Pesonen, J. & Tuohino, A. (2016). Rural Wellbeing Tourism Destinations - Demand Sice Viewpoint. In M.K. Smith & L. Puczko (eds.). The Routledge Handbook of Health Tourism, Routledge.

Pesonen & Tussydiah (XXXX, forthcoming). Peer-to-peer accommodation: drivers and user profiles. Tourism and Collaborative Consumption within Springer’s Tourism on The Verge

Tuchi, A. & Tuohino, An. (2016) Residents' attitude toward tourism in Zwierzyniec town Poland. Hyväksytty julkaistavaksi Puolassa maantieteen julkaisussa. 

Hennan väitös

Kaiken hyvän lisäksi Henna vielä väitteli kiitettävin arvosanoin itsensä kauppatieteiden tohtoriksi. Väitöstiedote ja väitöskirjan linkki osoitteessa https://www.uef.fi/fi/-/syvallinen-asiakasymmarrys-on-tarkeaa-elamyksellisten-matkailupalveluiden-kehittamisessa
Hennan väitöstilaisuus

eTourismCurriculum

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteinen verkosto eTourismCurriculum Finland jatkaa matkailun verkkoliiketoiminnan opintojen tuottamista myös lukuvuonna 2016-2017 Juhon koordinoimana. Lisätietoja www.etourismcurriculum.fi

maanantai 8. elokuuta 2016

Tervetuloa Savonlinnaan: Matkailuhistorian Seuran seminaari Savonlinnassa 27.8.2016

MATKAMIEHEN MATKASSA OLAVINLINNAN JA PUNKAHARJUN KANSALLISMAISEMASSA

Suomen Matkailuhistorian Seura järjestää vuosittaisen tapaamisensa Savonlinnassa 26. – 28.8.2016. Kaikille avoin seminaari Savonlinnan seudun matkailuhistoriasta ja nykypäivästä pidetään Olavinlinnassa lauantaina 27.8.2016.
 
Olavinlinnna
Puhujat: Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen, FT, professori Auvo Kostiainen, toimitusjohtaja Janne Leinonen, projektipäällikkö Mikko Manka, intendentti Jouni Marjamäki, dosentti Osmo Pekonen, FT Arvo Peltonen, rehtori Petri Raivo

Seminaari Lauantai 27.8.2016
puheenjohtaja Pentti Rossi
9.30 – 10.00    ilmoittautuminen
10.00 – 10.30   Seuran puheenjohtaja Toimi Jaatinen: Seminaarin avaus  
        Tervehdykset: Kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki,
        Puheenjohtaja Timo Auvinen, Pyhän Olavin Kilta   

10.30 – 11.15   Arvo Peltonen: ”Novum castrum, nigra aqua et nigerrimi pisces”: ajan rientoa ja matkamiesten virtaa Sven Hirnin hengessä.
11.15 – 12.00   Petri Raivo: Maisema ja Mielikuvat, matkamiehen matkassa Olavinlinnan ja Punkaharjun maisemassa
12.00 – 13.00    lounastauko    

puheenjohtaja Arvo Peltonen            

13.00 – 13.30   Jouni Marjamäki: Olavinlinna, museo, matkailunähtävyys ja oopperajuhlien näyttämö
13.30 – 14.15   Auvo Kostiainen: Sisävesiliikenteen ja järvimatkailun vaiheita
14.15 – 14.45   Mikko Manka: Sisävesien matkailuliikenne muutoksessa: nykypäivä ja tulevaisuus
14.45 – 15.15   Iltapäiväkahvi
15.15 – 16.00   Janne Leinonen: Savonlinnan seudun matkailu tänään ja huomenna – yrittäjän näkökulma
16.00 – 16.30   Osmo Pekonen: Olavinlinnan kummitukset
16.30    Seminaarin päättäminen
16.45   Olavinlinnan esittely


Seminaariin ilmoittautumiset 20.8.16 mennessä eemeli.hakokongas@helsinki.fi tai 040 7473089.
Seminaari on ilmainen, mutta lounas (12,00 €) ja kahvit maksullisia. Ilmoittakaa samalla osallistutteko ruokailuun.                                                                                                                                                     

TERVETULOA!     Suomen Matkailuhistorian Seura

keskiviikko 29. kesäkuuta 2016

Matkailuopetuksen intensiivijaksot, mitä ihmettä ne oikein ovat?

Kirjoittanut Ulla Ritola-Pesonen

Intesiivistä kontaktiopetusta verkkokurssilla
”MAVY:n vahvimpia laatutekijöitä ovat opiskelijakeskeisyys ja nopea reagointi tarpeisiin. Opetus ottaa huomioon sen, että opiskelijat tulevat eri koulutusohjelmista ja yliopistoista.” Näin kirjasivat auditoijat Itä-Suomen yliopiston sisäisessä auditointiraportissa, joka valmistui juhannuksen alla. MAVY:n pioneeriaikoina (vuodesta 1995) opetusta annettiin pääasiassa kontaktiopetuksena, mutta vuosien mittaan, tekniikan kehittyessä, opintojaksot ovat siirtyneet lähes kokonaan verkkoon. Kontaktiopetus on pitänyt kuitenkin puolensa. Auditointiprosessissa esimerkkinä oli aineopintojen valinnainen opintojakso Planning, Branding and Designing a Tourism Destination (6 ECTS), jonka intensiivijakso pidettiin Kolilla 11–13.5.16. Opintojakson sisällöstä, tavoitteista ja opetuksesta vastasivat maisema-arkkitehdit Tiina Merikoski ja Matleena Muhonen sekä KTL Malla Paajanen, kaikki alun perin Aalto-yliopistosta. Jakson ensimmäinen toteutus olikin MAVY:n ja Aalto-yliopiston yhteinen pilotti. Intensiivi on pidetty Kolilla jo neljä kertaa keväällä, tänä vuonna kesän kynnyksellä.

Jakson opiskelu käynnistyi Moodlekurssilla, jossa kuukauden ajan ennen intensiiviä opiskelijat perehtyivät jakson sisältöön ja teoreettiseen aineistoon, muodostivat ryhmät ja alkoivat työstää oman ryhmänsä teemaa. ”Vierailevina opiskelijoina” oli neljä Itä-Suomen yliopiston kansainvälistä opiskelijaa. Kansainvälinen opettaja on professori Anna Dłużewska Puolasta. Ryhmä kokoontui Joensuussa keskiviikkona 11.5. puolelta päivin. Osalla opiskelijoista oli jo pitkä matka takanaan (Oulu-Helsinki-Joensuu), ja opintopäivä oli vasta alussa. (Linkki PBD jaksonsisältö ja aikataulu, pdf). Intensiivijakson pituus, tai paremminkin sen lyhyys, asettaa paljon haasteita sen monille tavoitteille; Learning by doing, teorian soveltaminen käytäntöön, yrittäjien kuuleminen, sidosryhmäverkoston hahmottaminen, tiedon jakaminen ja yhdessä oppiminen kansainvälisessä ryhmässä. Päivistä tulee pitkiä ja työskentely vaatii jokaisen kokoaikaista läsnäoloa ja osallistumista. Intensiivijakso, itse asiassa opintojakso kokonaisuudessaan, on kuin sipuli, jossa on monta kerrosta, kukin tavoite omanaan.

Intensiivijakson jälkeen työskentely jatkui Moodlekurssilla. Jokainen ryhmä työsti osan Kolin matkailualueen suunnitelmaan ”Koli Tourism Master Plan” yhteisin sovituin reunaehdoin. Kun kaikki tehtävät oli tallennettu ja opintojakson opiskelu päättyi, opiskelijat antoivat Moodlekurssilla palautteen (reflections), kukin omansa. Koska opiskelijat panostavat opiskeluunsa, he myös antavat rehellistä ja pohdiskelevaa palautetta koko oppimisprosessista. Tälläkin kertaa opetuksessa ja opiskelussa päästiin hyvin maaliin; sipuli pysyi kasassa. Opiskelijat kuvaavat oppimaansa jäsentyneesti, opetuksen ja järjestelyjen antia ja puutteita osataan jäsentää ja antaa ehdotuksia muutoksiin. Palautteen lukeminen on jännittävää; aina tulee esille asioita, joita seuraavan opintojakson ja intensiivin suunnittelussa on syytä jälleen kerran miettiä ja tarkistaa yhdessä opettajien, ja mikäli vaan mahdollista, myös jaksolle osallistuvien opiskelijoiden kanssa.


Matkailuopetuksen arviointi
Matkailupalvelu syntyy sitä mukaa, kun se koetaan. Matkailualan yliopisto-opetuksessa matkailukohde oppimisympäristönä on tärkeä. Opettajat ja opiskelijat kohtaavat yrityksessä ja matkakohteessa, matkailun ytimessä. Teoreettisen pohdinnan rinnalle saadaan opiskelijan ja opettajan oman asiakaskokemuksen lisäksi opiskelijaryhmän, yrittäjien ja sidosryhmien näkökulmia ja myös itse ympäristö, maisema ja paikallinen omaleimaisuus.

Arviointiraportin mukaan intensiivijaksot tulisi kuvata ja dokumentoida tarkemmin. Nykysin yliopistoissa pyritään kustannusten säästämiseksi ja jakamiseksi laboratorioiden yhteiskäyttöön yritysten kanssa. Ehkä hyvä idea olisi mieltää MAVY:n intensiivijaksot laboratorioiksi, joita korvaamaan intensiivit tavallaan ajateltiin alun perinkin. Laboratoriojaksojen ”käsikirjaan” olisi luontevaa määritellä roolit ja selkeät työohjeet, mutta kuitenkin sopivasti kunkin opintojakson tavoitteisiin muunneltavalla tavalla.

MAVY ja sen järjestämä opetus
Matkailualan verkostoyliopiston opintotoimisto sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksessa. MAVY:n hallinto noudattaa Itä-Suomen yliopiston hallintokäytäntöjä. Opetus on kunkin yliopiston omaa opetusta, mutta toteutuksen käytännöt hoidetaan Savonlinnassa yhteisin resurssein. MAVY:n toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka hyväksyy myös MAVY:n laatukäsikirjan. MAVY:n johtaja, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja, vastaa laatutyöstä ja raportoinnista Itä-Suomen yliopistolle ja johtoryhmän kautta jäsenyliopistoille. MAVY:n laadunseuranta noudattaa Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmää. Koska MAVY:n opintotoimisto on osa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitosta ja laitos taas on osa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaa, myös laatutyö noudattaa samaa rakennetta. Toiminnan ja tulosten laatua varmistavia menettelyitä ovat muun muassa laatukäsikirjat, auditoinnit sekä palautejärjestelmät, joiden avulla yliopisto saa tietoa toimintansa laadusta ja sen kehittämistarpeista.


Matkailualan kestävä kehitys on Suomenkin kansantalouden kannalta merkittävä asia, joka ei hoidu ilman tasokasta ja monipuolista opetusta ja tutkimusta. MAVY on tarjonnut mahdollisuuden opiskella yliopistoissa matkailualan teoriaa ja käytäntöä joustavasti sivuaineena ja suuntautua eri pääaineen näkökulmasta matkailualan tehtäviin. Yritykset ja matkakohteet oppimisympäristöinä pitävät pintansa varmasti tulevaisuudessakin, kun toimintamalli on selkeä, kustannukset ja tulokset seurattavissa ja koko ajan myös jotakin uutta vireillä ja kokeilussa. Auditointi oli MAVY:n ja Savonlinnan kampuksen muutoskevään haasteissa oiva tapa tarkastella hieman etäämmältä nykytilaa ja tavoitteitta sekä suunnata kohti tulevaisuutta.  

perjantai 20. toukokuuta 2016

Mitä matkailijamäärien kasvu tarkoittaa luontomatkailun kestävälle kehittämiselle?


Kirjoittanut Juho Pesonen (juho.pesonen[at]uef.fi)

Matkailu kasvaa maailmassa hirvittävää kyytiä etenkin kiinalaisten matkailijoiden vetäessä joukkoa. Tämä pitkään jatkunut kasvu asettaa suuria haasteita koko globaalille matkailuelinkeinolle. Nyt on uutisissa alkanut näkymään enemmän ja enemmän heikkoja signaaleja siitä, kuinka matkakohteiden kantokykyrajat alkavat tulla vastaan. Italian Cinque Terre alkaa rajoittaa vuosittaista kävijäärää: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/17/italy-to-impose-limits-on-visitors-to-cinque-terre-with-tourist-ticket-system. Thaimassa Koh Tachain saari suljetaan matkailijoilta kokonaisuudessaan: http://www.huffingtonpost.com/entry/ko-tachai-thailand-island-shut-down-tourists_us_5739bb23e4b08f96c1838a84 Aiemminhan herkät luontoalueet kuten Etelämanner ja Galapagossaaret jo rajoittivat matkailijavirtoja, mutta nyt tämä on leviämässä yhä uusiin matkakohteisiin. Myös matkailuinfra tulee tarvitsemaan suuria investointeja. Helsinki-Vantaan laajentamiseen investoidaan satoja miljoonia euroja (http://www.lentoposti.fi/uutiset/helsinki_vantaan_laajennus_on_yksi_suomen_suurimmista_rakennustyomaista) ja tämä luo erinomaisen pohjan kansainvälisen matkailun kehittämiseksi Suomessa. Kukaan tuskin haluaa kolmen tunnin jonotusaikoja lentokentille (http://gizmodo.com/thanks-tsa-airport-security-lines-are-now-3-hours-long-1777073373). On hienoa, että Suomessa panostetaan tässä mittakaavassa matkailuun, mutta samalla tämä laajentaminen aiheuttaa suuren rasituksen ympäristölle.
Suomessa ajetaan tällä hetkellä hyvin voimakasta matkailun kasvupolitiikkaa. Meidän luontomme on puhtaudeltaan lähestulkoot ainutlaatuista maailmassa, esimerkiksi Lapissa tuntureilla on maailman puhtainta ilmaa (http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/lapin-tunturissa-on-maailman-puhtain-ilma-muu-suomi-vasta-kolmantena-6551497) ja eipä varmaan järviemme vesi paljoa maailman kärjen taakse jää. Matkailun kehittämisessä tulee vastaan jatkuvasti Suomen luonnon puhtaus, hiljaisuus, rauhallisuus, Järvet, metsät ja kansallispuistot ovat ulkomaisten matkailijoiden hakusanojen kärjessä Suomen osalta (http://www.visitfinland.fi/news/luonnon-ihmeet-suomen-valtti-nettihakujen-perusteella/).

Mielenkiintoinen kysymys kuuluukin, kuinka paljon voimme ottaa matkailijoita Suomen luontoon? Lentokoneesta kun katsoo, niin kyllähän tuota luontoa täällä näyttäisi riittävän vaikka muille jakaa, mutta matkailijat nyt tuppaavat vaan pakkautumaan niihin samoihin tiettyihin paikkoihin ja tekemään samoja asioita. Kuinka monta päivittäistä vesijettisafaria Saimaalle mahtuu? Milloin rauhaa hakemaan tulleet matkailijat kyllästyvät muihin matkailijoihin? Tarvitaan suunnitelmallista, kestävää matkailua etenkin luontomatkailun kehittämiseen liittyen. Suomen luonnossa on vielä käsittämättömän paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, mutta samalla pitää pitää mielessä, että ei haeta kasvua pelkästään kasvua tuijottaen. Matkailun kasvu aiheuttaa paljon rasitusta matkailualueille ja liian suuri ja nopea kasvu voi jopa tuhota sen imagon, mikä Suomen luonnosta on alkanut maailmalla vähitellen rakentua.

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos on mukana Valtioneuvoston rahoittamassa VirKein-hankkeessa (http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/uudet-keinot-metsa-ja-vesialueiden-kestavan-virkistys-ja-matkailukayton-kehittamiseksi-ja-turvaamiseksi-virkein-) jossa tutkitaan uusia keinoja metsä- ja virkistysalueiden kestävän kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Yhtenä mahdollisuutena kestävään kasvuun on matkakohteiden eksklusiivisuus. Matkailijamäärien rajoittaminen voi jopa nostaa matkailijoiden kiinnostusta matkakohdetta kohtaan. Rajoitettu tarjonta mahdollistaa parhaassa tapauksessa hintojen nostamisen kysynnän ylittäessä tarjonnan. Kun yhä useampi maailman ihmisistä pystyy matkustamaan, matkustaminen voi menettää osan hohdostaan. Ainutlaatuinen kokemus ei välttämättä enää pian ole jotain, minkä kuka vaan voi kokea. Ihmiset alkavat etsimään jotain, mitä heidän tuttavansa eivät ole kokeneet ja etenkin Suomi vetoaa paremmin matkailijoihin (travellers) kuin turisteihin (tourists).

Ei tehdä Suomesta massamatkailukohdetta, tehdään Suomesta ainutlaatuinen, aito, luonnonläheinen ja luonto- ja paikalliset ihmiset huomioivat kestävä matkakohde niille, jotka eivät halua tehdä sitä samaa mitä kaikki muut tekevät. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet olla kestävän matkailun etunenässä ja suunnannäyttäjä maailmassa, VirKein-hanke on ehkä pienen pieni askel tähän suuntaan. Hanke loppuu joulukuussa 2017, katsotaan mitä saadaan siihen mennessä aikaiseksi.

perjantai 12. helmikuuta 2016

Saimaan alueen matkailun kansainvälistyminen edellyttää vahvaa yhteistyötä, yhteisiä visioita, tahtotilaa, strategiaa ja markkinointia

Kirjoittanut Katja Pasanen

Järvi-Suomen ja Saimaan alueiden markkinoinnissa kansainvälisille asiakkaille on vielä paljon tehtävää, mikä myös merkitsee suurta matkailupotentiaalia alueella. Helmikuussa 2016 alueen matkailutoimijat kerääntyivätkin asiantuntijoiden johdolla pohtimaan, miten tämän matkailupotentiaalin saisi realisoitua.

Itävaltalainen matkailumarkkinoinnin asiantuntija Martin Schobert painotti puheenvuorossaan kokemusten ja elämysten merkitystä kansainvälisessä markkinoinnissa. Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin keskiössä tulevaisuudessa ovat digitaalisuus, paikalliset ihmiset, monikulttuuriset tuotteet, sanaton tarinankerronta, siirtyminen varsinaisista markkinointitoimenpiteistä suhteiden hallintaan ja elämyksiin sekä siirtyminen elämyksistä sisältömarkkinointiin. Tulevaisuudessa matkailijat hoitavat entistä enemmän markkinoinnin yritysten puolesta jakamalla hyviä kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. Palveluissa ja tuotteissa tuleekin pyrkiä taianomaisiin hetkiin ja elämyksiin, jotka saavat ihmiset viihtymään ja kokemaan olonsa kotoisaksi myös maailmalla. Matkailijoita kiinnostavat ensiluokkaiset elämykset, tarinat ja paikallinen arki: ihmiset haluavat kokeilla erilaisia aktiviteetteja sekä nähdä ja kokea, kuinka paikalliset ihmiset oikeasti elävät. Paikallista elämäntapaa, erityisesti paikallista ruokaa, sekä matkailukohteen elämyksiä tulisi esittää myös alueen markkinointimateriaaleissa etenkin kuvin ja videoin. Schobert painotti myös digitaalisuuden ja sähköisen markkinoinnin merkitystä nykyisessä matkailumarkkinoinnin maailmassa: jos et ole kunnolla verkossa et ole olemassa.

Myös VisitFinlandin tuore pääjohtaja jakoi näkemyksiään Suomen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin suuntaviivoista. VisitFinland tähtää Suomen matkailuviennin tuplaamiseen lähitulevaisuudessa. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan vahvaa alueiden ja VisitFinlandin välistä yhteistyötä. Tämän lisäksi Suomen on muun muassa pidettävä hyvää huolta sen vahvoista vetovoimatekijöistä, kuten luonnosta ja ympäristöstä, hyödynnettävä markkinoinnissa paremmin Suomen tunnetuin henkilöhahmo, joulupukki, sekä otettava tehokkaasti haltuun yksi vahvimmin nousemassa olevista megatrendeistä, ruokamatkailu.

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkija Katja Pasanen puolestaan nosti foorumissa esiin Saimaan alueen eri pääkohderyhmien, Saksan, Venäjän, Kiinan ja Japanin, matkailijoiden kulttuuristen piirteiden merkityksen matkailumarkkinoinnissa. Kaikille markkinoille ei voida tarjota samoja tuotteita eikä pelkillä suorilla käännöksillä vaan sekä palveluissa ja tuotteissa että markkinointimateriaalissa on huomioitava aidosti kohderyhmien yhteiskunnan ja kulttuurin asettamat matkailukäyttäytymisen piirteet. Esimerkiksi Kiinaan soveltuvat sähköiset markkinointikanavat eroavat täysin vaikkapa Saksaan suunnatuista sivuista ja markkinointikanavista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisen matkailuyrityksen tulisi ottaa itse haltuun kaikki markkinointikanavat vaan kansainvälinen markkinointi vaatii ehdottomasti laajempaa yhteistyötä, erityisesti Aasian osalta.
Matkailufoorumissa saatiin aikaan yhteisymmärrys Itä-Suomen järvialueen yhteistyön tarpeesta matkailun kansainvälistymisen suhteen. Itä-Suomi on nostettava omana vetovoimaisena alueenaan pääkaupunkiseudun ja Lapin rinnalle Suomen matkailumarkkinoinnissa. Alueen yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä aletaan työstää tänä keväänä.


Lakeland – Saimaa matkailufoorumi Rantasalmen Hotel & Spa Resort Järvisydämessä kokosi Itä-Suomen matkailualan toimijat helmikuun alussa kahdeksi päiväksi pohtimaan markkinointikeinoja ja strategioita, joilla Järvi-Suomelle ja Saimaan alueelle saataisiin kansainvälistä nostetta. Paikalla oli matkailualan yrittäjiä, kehittäjiä, maakuntajohtajia sekä elinkeinoelämän johtajia Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta.