Miten saataisiin nuoret innostumaan työskentelystä matkailualalla?

Matkailualan työntekijät

Matkailualaa koskettaa työllisyyden ja työllistymisen näkökulmasta Euroopan laajuisesti samanlaiset haasteet. Matkailuun liittyvien toimialojen yritykset työllistävä lähes 10 prosenttia Euroopan muiden kuin rahoitukseen liittyvien talouden alojen työntekijöistä ja 22 prosenttiapalvelusektorin työntekijöistä. Alueellisen matkailutilinpidon mukaan Suomessa vuonna 2014 matkailun osuus BKT:stä oli 2,5 prosenttia ja ala työskenteli 5,5 prosenttia työvoimasta. Euroopan laajuisesta merkittävyydestään huolimatta matkailun toimiala kamppailee löytääkseen osaavaa työvoimaa. Työntekijöistä on monin paikoin pulaa. Esimerkiksi Rodoksella nyt vuoden 2017 kesäsesongin käynnistyessä edelleen avoimena on yli 1200 työpaikkaa. Useilta työntekijöiltä puuttuu myös tärkeitä taitoja, kuten kielitaitoja, kykyä palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita sekä kestävyyteen ja digitalisoitumiseen liittyviä taitoja. Toisaalta, alan vetovoima nuorten keskuudessa on heikko; matkailua ei osata tunnistaa potentiaaliseksi ja vetovoimaiseksi urapoluksi. Osaltaan nämä vetovoimaisuuden haasteet johtuvat matkailualan mielikuvista matalapalkkaisena alana, jossa työajat ovat vaativat ja jolle työllistyminen ympärivuotisesti on lähes mahdotonta.

Kuinka siis saataisiin nostettua matkailualan vetovoimaa nuorten keskuudessa, kun he päättävät mahdollisista tulevaisuuden urapoluistaan? Ja toisaalta, kuinka saataisiin nykyisten matkailualan yritysten tarpeet ja työntekijöiden taidot sekä odotukset kohtaamaan? Kuinka saadaan parannettua Euroopan ja matkailualan kilpailukykyä?    

IdEATE-hanke

Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus on mukana Euroopan komission rahoittamassa IdEATE – “Improved Employability and Apprenticeship in the Tourism Sector” –hankkeessa. Hankkeessa lisätään matkailualan vetovoimaa nuorten keskuudessa, edistetään alan työllisyystilannetta sekä lisätään alan kilpailukykyä Euroopan laajuisesti.Haasteisiin on lähdetty vastaamaan tunnistamalla ensin tärkeimpien sidosryhmien (yritykset, oppilaitokset, matkailualan yhdistykset) kanssa yhteistyössä sekä tilastojen valossa, että tulevaisuuden potentiaalia omaavat matkailualan merkittävimmät urapolut sekä tunnistamalla keskeiset taidot, joita kullakin urapolun askelmalla työntekijältä odotetaan. Tällä tavoin nuorilla on mahdollisuus nähdä konkreettisesti, millaisia monipuolisia uramahdollisuuksia matkailuala tarjoaa. Näistä matkailualan mahdollisuuksista kuvataan videot, joilla eri puolilla Eurooppaa matkailualalla tällä hetkellä työskentelevät työntekijät kertovat omasta työstään ja sen merkityksestä heille. Nuorille esitellään videoiden avulla myös matkailualan laajoja koulutus-, rahoitus- ja työllistymismahdollisuuksia Euroopan sisällä sekä työkaluja, joita EU tarjoaa näiden mahdollisuuksien löytämiseen. Kuinka moni teistä on kuullut esimerkiksi Euresista?

Sidosryhmätyöskentelyssä nousseiden osaamistarpeiden pohjalta luodaan kaksi vapaassa käytössä olevaan e-oppimiskokonaisuutta, toinen työnhakijoille ja toinen matkailualan yrityksille. Näiden käyttö on mahdollista vuodesta 2018 alkaen. Työnhakijoille suunnattu koulutuskokonaisuus keskittyy työnhakijoiden matkailualalla tulevaisuudessa tarvittavien keskeisten taitojen kehittämiseen, ja yrityksille suunnattu koulutus muun muassa yritysten rekrytointihaasteiden poistamiseen.

Työtä tehdään kaikkiaan kahdeksassa maassa kymmenen projektipartnerin voimin. Tulokset tullaan jakamaan koko EU:n laajuisesti. Työn etenemistä ja matkailualan mahdollisuuksia voi seurata projektin verkkosivuilla tai Facebookissa.

Kirjoittanut Katja Pasanen (katja.pasanen[at]uef.fi)

Kommentit