Katsaus opaskoulutukseen: Miten oppaaksi?

Kirjoittanut Ulla Ritola-Pesonen

Matkailuala koostuu hyvin erilaisista toimialoista ja alaan liittyvät työtehtävätkin ovat mitä moninaisempia. Matkailualan töistä puhuttaessa useimmille johtuu ensimmäisenä mieleen oppaan työ. Opastustehtävät edellyttävät opastustilanteen taitojen lisäksi erikoisosaamista, matkailuoppailta laaja-alaista paikallistuntemusta ja teemaoppailta syvällistä perehtyneisyyttä erityiskysymyksiin. Usein opastyö ei ole yksinomainen toimeentulon lähde, mutta pitkään toimineita matkailualan ammattioppaitakin on.
Kun opastustyö kiinnostaa, ensimmäiseksi kannattaa perehtyä Suomen Opasliiton kotisivuihin: Suomen Opasliitto ry (www.suomenopasliitto.fi). Liitto täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Se on matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä ovat opasyhdistykset. Liitossa ei ole henkilöjäseniä. Liitto valvoo opaskoulutusta, myöntää auktorisoiduille oppaille opasmerkit sekä määrittelee palkkiosuositukset. Suomi on jaettu yhdeksään alueeseen, joiden opasyhdistyksissä toimii noin 1750 auktorisoitua opasta. Jokainen auktorisoitu opas kuuluu oman paikkakuntansa opasyhdistykseen. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoiman matkailuoppaan tunnus on opasmerkki.Matkailuopas
Opasliiton sivulla Koulutustoiminta –sivuilla kerrotaan, että matkailuoppaan koulutusta järjestävät kansalais- ja työväenopistot, matkailualan oppilaitokset ja ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusosastot yhdessä paikallisten opasyhdistyksen kanssa. Kiinnostuneiden tulee ottaa siten yhteyttä paikallisyhdistyksiin tai opasliiton toimistoon. Matkailuoppaan koulutuksen pituus on vähintään 160 tuntia.  Koulutuksen järjestäjä päättää valintakriteereistä sekä koulutus- ja kielitaitovaatimuksista.
Matkailuoppaan koulutuksen suoritettuaan matkailuopas voi jatkaa kouluttautumistaan: alueopas, teema- ja rooliopastukset, kohdeoppaat jne.

Matkaoppaan ammattitutkinto
Helsingin seudulla matkaoppaan ammattitutkinnon voi suorittaa Helmi Liiketalousopistossa. Koulutus on matkailualan lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutus antaa valmiudet työskennellä Suomi-oppaana sekä mahdollisuuden hakea opasyhdistyksen jäsenyyttä ja auktorisoitua viralliseksi Helsinki-oppaaksi. Helsinki-oppaalla tulisi olla vähintään yhden vieraan kielen hallinta tasolla, jolla on kykenevä opastamaan kansainvälisiä asiakkaita. Tutkinto suoritetaan näyttökokein.

Matkaoppaan ammattitutkinnon osatutkinto on Matkanjohtajana toimiminen –koulutus. Osatutkinnon läpäisseet saavat opetushallituksen osatutkintotodistuksen, jonka voi myöhemmin sisällyttää osaksi Matkaoppaan ammattitutkintoa. Koulutus koostuu lähitapaamisista (8 kpl, osa valinnaisia, klo 1519) ja opetusmateriaalista verkossa. Kurssimaksu (2014) oli 295 €.

Travel Assistant on Matkaoppaan ammattitutkintoon sisältyvä erikoistava tutkinnon osa: Opastaminen vieraalla kielellä.  Koulutuksen avulla opiskelija oppii edistämään ja kasvattamaan pääkaupunkiseudun vetovoimaa neuvontatilanteissa ja hankkimaan sitä tukevaa tietoa. Osaaminen todennetaan Suomeen saapuvien matkailijoiden opastus- ja neuvontatilanteina risteilysatamissa ja lentokentillä. Koulutus koostuu lähitapaamisista ja verkkomateriaalista. Koulutuksen hinta (kevät 2014) oli 225 €.
Matkaoppaan ammattitutkinto, opetushallitus 2011:22. http://www.oph.fi/download/133292_Matkaoppaan_at_2011.PDF

Kainuun ammattiopistossa alkaa Matkaoppaan ammattitutkinto monimuoto-opetuksena syyskuussa 2014. Koulutus on suunnattu kaikille matkailijoiden opastamisesta ja matkailualan asiakaspalvelusta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus sisältää kolmen tutkinnonosan suorittamisen. Pakollisia tutkinnonosia ovat Opaspalvelun suunnittelu, markkinointi ja toteutus sekä Matkanjohtajana toimiminen. Valinnaisia tutkinnonosia ovat: Erikoisoppaana toiminen, FAM-oppaana toimiminen (ammattilaismatkaopas) ja Opastaminen vieraalla kielellä. Valinnaista osista suoritetaan yksi. Lähitapaamisia on 24 kertaa kuukaudessa keskiviikkoiltaisin ja koulutusta tuetaan verkko-ohjauksella. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta. Opiskelumaksu on 500 €+tutkintomaksu 58 €.

Ulkomaan matkaopas
Päivölän Opisto (http://www.paivola.fi/fi/travel-guide) antaa Matkaopaskoulutusta. Seuraava koulutus alkaa 1.9.2014. Ulkomaan matkaoppaan koulutus annetaan vain Päivölän opistossa kahdesti vuodessa. Koulutus kestää 6 kk, josta 2 kk opiskellaan Espanjan Aurinkorannikolla. Opintojen laajuus on 38 opintopistettä. Opiskelu on maksullista, mutta opisto saa valtion tukea koulutuksen järjestämiseen.

Luonto- ja eräopas
Eräopas suunnittelee ja järjestää luonto- ja eräretkiä sekä toimii oppaana erilaisissa elämys- ja luontotapahtumissa joko yritysten palvelussa tai itsenäisenä yrittäjänä. Jos tutkinnon suorittajalla on aikaisempaa, dokumentoitua osaamista, hänet voidaan ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ilman valmistavaa koulutusta. Koulutus on maksullista ja kestää 11,5 vuotta. Luonto- ja eräopaskoulutusta järjestetään useissa eri oppilaitoksissa, muun muassa Kiljavan opistossa (http://www.kiljavanranta.fi/eraopas/), Eerikkälän Urheiluopisto (http://www.eerikkila.fi/luopas), Karkun evankelinen opisto (http://www.erakarkku.fi/), Saamelaisalueen koulutuskeskus (http://www.sogsakk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=125&lang=fi), Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI (http://www.samiedu.fi/aikuiset/perus-ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/era-ja-luonto-oppaan-ammattitutkinto), Hyria (http://www.hyria.fi/).

Kiitokset avusta tietojen kokoamisessa matkailuopettajille Arja Virkkunen, Airi Leino, Anu Nylund,, Aija Birgitta Laukkanen, Ulla-Maija Rouhiainen.
Ulla Ritola-Pesonen, suunnittelupäällikkö
Matkailualan verkostoyliopisto
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna
www.funts.fi/ www.uef.fi/mot
Matkailualan tutkimustiedon verkkopalvelu www.matkailu.org
Facebook: Matkailualan verkostoyliopisto -ryhmäKommentit