Ajankohtaista Matkailun alueellisista tietovarannoista


Kirjoittanut Jenni Mikkonen
Matkailun alueelliset tietovarannot -hanke päättyi 31.12.2013 ja samalla toimintamalli, jolla Tietovarantojen aineistonkeruu on tähän mennessä toteutettu. Toiminnan jatkaminen ja rahoituksen löytyminen nähtiin mahdottomana, sillä moni alue ilmoitti jäävänsä pois tiedonkeruusta, keskeisimpänä syynä mm. ammattikorkeakoulujen matkailun koulutusohjelmien lakkauttaminen useilla alueilla. Myöskään puuttuvia alueita ei saatu tarpeeksi mukaan, jotta alkuperäinen valtakunnallinen tiedonkeruun tavoite olisi toteutunut. Vaikka Itä-Suomen yliopisto ei jatka enää hankkeen ylläpitäjänä, on tiedonkeruu alueilla edelleen mahdollista ja toivottavaa tietovarantojen mallilla. Indikaattoreita muokattiin uudelleen kuluneen vuoden aikana siten, että ne ovat nyt enemmän Tilastokeskusta tukevia. Näin tiedon siirrettävyys, vertailtavuus ja täydennettävyys ovat jatkossa helpompia. Uusitut indikaattorit löytyvät sivuiltamme. Myös järjestelmää on jatkossa mahdollista edelleen käyttää. Järjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä suoraan Travelneeriin, palvelun tarjoajaan.
 
Vuonna 2013 aineistonkeruussa olivat mukana Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi. Valmiit alueraportit löytyvät sivuiltamme Ajankohtaista -osiosta. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa aineisto kerättiin osana alueiden matkailun tulo- ja työllisyysselvitystä ja oli hieman muista aineistonkeruista poikkeava. Sen vuoksi samanlaista alueraporttia ei näiltä alueilta ole saatavilla. Myös Pohjois-Karjalassa aineisto kerättiin jälleen Karelia Expertin toimesta ja vasta loppuvuonna 2013, joten aineistoa ei ehditty hankkeen aikana analysoida. Satakunnassa aineistonkeruu on parhaillaan käynnissä.
 
Tietovarannoissa vuosina 2012 ja 2013 kerättyä aineistoa on analysoitu myös Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa Tilastointitiedon hyödyntäminen ennakoinnissa – Case: Matkailun alueelliset tietovarannot. Raportissa tarkastellaan maaseutumatkailuyritysten suhtautumista tulevaisuuteen ja se julkaistaan maaliskuussa.
Aurinkoista kevättä kaikille!

Kommentit