Matkailu, hyvinvointi ja luonto – yhteisiä suuntaviivoja etsimässäKirjoittanut Henna Konu

Suomalaiselle kotimaan matkailijalle luonnon ja luontoelementtien läheisyys matkalla on aika lailla itsestäänselvyys. Luonto on läsnä niin vaellusmatkoilla luonnon keskellä kuin myös suomalaisissa kaupungeissa, joissa on yleensä suuria viheralueita tai jotka sijaitsevat vesistöjen läheisyydessä. Useat suomalaiset kokevat henkilökohtaisesti myös ulkoilman ja luonnossa liikkumisen tuomat positiiviset vaikutukset niin keholle kuin mielellekin. Esimerkiksi itse olen nauttinut suunnattomasti hiihtämisestä keväthangilla ja metsähiihtoretken jälkeen usein tuntuukin siltä, että aivot ovat latautuneet raikkaassa ulkoilmassa ja metsämaisemista nauttiessa.

Luonnon läheisyys ei kuitenkaan ole itsestään selvyys useissa Euroopan maissa ja Euroopan ulkopuolisissa maissa. Esimerkiksi Euroopassa suuri osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja viettää suurimman osan ajastaan paikoissa, joissa ei ole välttämättä viheralueita. Myös useissa maissa (myös osittain Suomessa) erityisesti nuoret ovat vieraantuneet luonnosta, liikkuvat vähemmän ulkona ja viettävät aikaa mieluummin sisätiloissa erilaisten teknologisten laitteiden ympäröimänä. Tämän on huomattu vaikuttavan ihmisten terveyteen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Brittitutkimusten mukaan vähän liikkuvilla ja luonnosta vieraantuneilla lapsilla on suurempi riski sairastua mm. masennukseen. Luonnosta vieraantumista on pyritty ehkäisemään ja luonnossa/ulkona liikkumista on yritetty edistää useissa eri maissa erilaisten projektien tai jopa valtion tukemien toimenpiteiden avulla. 

Edellä mainituista teemoista keskusteltiin Exeterissä COST Action -verkostotapaamisessa tällä viikolla. Verkoston teemana on Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL). Euroopan Unionin COST-verkostoitumisohjelma rahoittaa tietystä teemasta kiinnostuneiden tutkijoiden tapaamisia, jotka edesauttavat teemaan liittyvän tutkimuksen edistämistä. Laitokseltamme verkostossa on mukana itseni lisäksi kehittämispäällikkö Anja Tuohino.

 
Tapaamisessa keskusteltiin meneillä olevista teemaan liittyvistä tutkimuksista Euroopassa. Lisäksi verkoston sisällä toimii neljä eri työryhmää, jotka keskittyvät eri teemoihin:

  1. Relationships between tourism, wellbeing and ecosystem services: theoretical aspects, impacts and interdependences.
  2. Empirical and methodological research issues and approaches for tourism, wellbeing and ecosystem services
  3. Ageing, wellbeing and Ecosystem services
  4. Towards research informed policy making on Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services
Itse olen mukana ensimmäisessä työryhmässä, jossa keskustellaan verkoston teemaan liittyvistä käsitteistä ja niiden merkityksistä. Työryhmän sisälle muodostui myös pienempiä työryhmiä, jotka keskittyvät eri teemoihin liittyvään tutkimukseen. Pienempi teemaryhmä, jossa itse olen mukana, keskittyy matkailijoiden kokemuksiin ja elämyksiin sekä heidän subjektiiviseen kokemukseen omasta hyvinvoinnistaan. Esittelin työryhmätapaamisessa edellä mainittuun aiheeseen liittyen tutkimuksia ja hankkeita, joissa itse ja/tai laitoksemme on mukana. Esimerkiksi eMatkailu-hankkeessa on käynnistynyt tutkimus case, jossa netnografisten menetelmien avulla kehitetään yhteistyössä yrittäjien ja asiakkaiden kanssa luontohyvinvointiteemaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Näissä tuotteissa keskiössä on nimen omaa matkailijoiden matkasta lopputulemana saama kokemus ja elämys. Itä-Suomen yliopistolla on meneillään myös hanke, jossa kehitetään metsään liittyviä hyvinvointimatkailutuotteita japanilaisille matkailijoille. Kiinnostuneet löytävät lisätietoa hankkeesta täältä.

Verkostotapaamisen yksi päivä vietettiin Cornwallin alueella, jossa tutustuttiin EDEN projektiin. Käytännössä kyseessä oli vanha avokaivosalue, jonne oli luotu suuri puutarha- ja biodome-alue. Suuren hankkeen tavoitteena oli tuoda ihmisille mahdollisuus tutustua eri alueiden luontoon mielenkiintoisella tavalla. Alueella on suuria ”kasvihuoneita”, joista yhteen on luotu sademetsäympäristö, joka sisältää kasveja sademetsävyöhykkeeltä eri puolilta maapalloa. Toisessa kasvihuoneessa keskitytään välimerenilmastossa viihtyviin kasveihin. Kaikkiin kasvihuoneisiin ja alueisiin liittyy myös opetuksellisia elementtejä kasveista ja alueen ekologiasta. Lapsille järjestetään myös erilaista ohjelmaa ja työpajoja, joiden tarkoitus on tutustuttaa lapset luontoon ja antaa heille mahdollisuus ”tonkia multaa”. Koko projektin yksi päätavoite onkin hauskalla tavalla tutustuttaa ihmiset erilaisiin ekosysteemeihin ja edistää ihmisten ympäristökasvatusta. Oletuksena onkin, että mitä enemmän ihmiset tietävät ympärillä olevasta luonnosta, sitä useammin he myös käyttäytyvät tavalla, joka edesauttaa luonnon säilymistä. Voidaan kuitenkin keskustella, kuinka kestävää suurten kasvihuoneiden ylläpito on Cornwallin kaltaisessa paikassa…
 

Kommentit