”MAVY-koulutuksen avulla työllistyin matkailualalle”

Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) on vuodesta 1995 saakka mahdollistanut alan monitieteisten sivuaineopintojen suorittamisen verkostoon kuuluvissa yliopistoissa. Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian selvityksessä tarkasteltiin MAVY-opinnot vuosina 1995-2007 aloittaneiden ja niitä vähintään 25 opintopistettä suorittaneiden työllistymistä matkailualalle, opiskelun motiiveja ja opintojen merkitystä osana tutkintoa. Kyselyyn vastasi 291 MAVY-opiskelijaa, mikä on noin 45 prosenttia kohdejoukosta.

MAVY-opiskelijat ovat vahvasti matkailualalle orientoituneita, sillä opintojen alussa heistä alalle mieli 90 prosenttia. Tosiasiallisesti alalle päätyneiden määrä on selkeästi vähäisempi. Ensimmäinen tutkinnon jälkeinen työpaikka oli 40 prosentilla vastanneista matkailualalla. Kyselyn ajankohtana marraskuussa 2010 alalla toimi 25 prosenttia vastanneista.

Työllistymisen lisäksi muita keskeisiä vaikuttimia matkailualan sivuainevalinnalle ovat olleet alan lisä- ja täydennyskoulutuksen hankinta, kiinnostavat kurssisisällöt ja pääaineeseen luontevasti integroituneet kurssit. Matkailualalle työllistyneet kokevat opinnoista olleen hyötyä työllistymisessä ja työtehtävien hoitamisessa. Muilla aloilla työskentelevät arvioivat opintojen merkityksen näiltä osin vähäisiksi.

Matkailualan verkostoyliopiston koulutus on vastannut odotuksia ja sen katsotaan tuoneen lisäarvoa tutkintoon. Noin 85 prosenttia suorittaisi uudessa valintatilanteessa MAVY-opintoja vähintään toteutuneen määrän. Tietoisuuden yliopistotasoisesta, monitieteisestä matkailualan koulutuksesta toivottiin lisääntyvän työnantajien keskuudessa. Myös verkostoitumista eri toimijoihin toivottiin edelleen lisättävän, jotta otsikon mukaisen toteamuksen voisi entistä useampi esittää.

Raportti kokonaisuudessaan ladattavissa osoitteesta www.uef.fi/spatia/julkaisut

Kirjoittanut: Pasi Saukkonen, julkaistu alunperin osoitteessawww.matkailututkimus.fi 29.3.2011.

Kommentit