Viiden yliopiston yhteinen monitieteinen matkailualan koulutus alkaa syksyllä

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista elinkeinoista ja merkittävimmistä työllistäjistä. 100-vuotias Suomi on noussut kiinnostavien matkailumaiden joukkoon ja matkailutoimialaan investoidaan nyt ennennäkemättömällä tavalla. Matkailu on myös moniulotteinen yhteiskunnallinen ilmiö, ja kansainvälisessä kilpailussa menestyminen vaatii erityisiä taitoja ja monialaista osaamista. Tätä tarkoitusta varten Itä-Suomen, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Hanken ovat solmineet yhteistyösopimuksen matkailualan monitieteisen yliopistokoulutuksen järjestämiseksi. Kukin yliopisto tarjoaa vähintään yhden opintojakson kokonaisuuteen, joka on avoin kaikille jäsenyliopistojen opiskelijoille. Tulevien lukuvuosien tavoitteena on edelleen laajentaa sekä yliopistoverkostoa että matkailualan opetustarjontaa. Ensi lukuvuoden käytännöistä tiedotetaan tarkemmin kesäkuun loppuun mennessä yhteistyötä koordinoivan Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kotisivuilla (http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/sivuaineet) sekä jäsenyliopistojen kotisivuilla.Uusi yliopistoverkosto jatkaa Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY, www.funts.fi) pitkiä ja ansiokkaita perinteitä. MAVY aloitti toimintansa vuonna 1995 ja Savonlinnan yliopistokampus toimi pitkään verkoston palvelupisteenä ja kotipesänä. Opetusohjelma kattoi matkailualan opintoja perusopinnoista aina jatko-opintoseminaareihin ja tänä päivänä reilusti yli tuhannen opiskelijan alumnikunta vaikuttaa laaja-alaisesti niin matkailualan yritystoiminnassa kuin koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Lukuvuonna 2017-2018 Matkailualan perusopinnot (25 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Matkailualan perusopinnot 25 op
Pakollinen opintojakso:
Introduction to Tourism Studies 5 op, Itä-Suomen yliopisto
Valitaan vähintään 20 op seuraavista:
Global Tourism Business 5 op, Turun yliopisto
Matkailu ja oikeus 5 op, Lapin yliopisto
Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op, Tampereen yliopisto
Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op, Turun yliopisto
Tourism Trends 5 op, Hanken
Matkailu ja kestävyys 5 op, Lapin yliopisto
Special Theme in Tourism Studies 5 op, Itä-Suomen yliopisto

Yhteydenotot: Koordinaattori, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto (juho.pesonen@uef.fi), 040 184 2698
Turun yliopisto: tutkijatohtori Juulia Räikkönen (juulia.raikkonen@utu.fi)
Tampereen yliopisto: Koulutusasiantuntija Kati Toikkanen (kati.toikkanen@uta.fi)
Lapin yliopisto: apulaisprofessori Outi Rantala (outi.rantala@ulapland.fi)

Hanken: professori Peter Björk (peter.bjork@hanken.fi)

Kommentit