Mistä matkailun digitaalisessa liiketoiminnassa oikein on kyse?”Liiketoiminta voi kasvaa ja menestyä vain investointien kautta ja markkinointi tulisikin nähdä investointina myyntiin ja liiketoimintaan.”
”Eri toimijoiden roolit ja tehtävät pitää määritellä selvästi alueen kokonaisvaltaisen markkinoinnin kehittämiseksi.”
”Matkailijan näkökulmasta matkakohde voi olla täysin erilainen kuin matkailuyritysten tai -alueiden näkökulmasta.”
”Yritykset ja organisaatiot eivät ole syy matkakohteen olemassaoloon vaan matkakohde on olemassa matkailijoita ja heidän kokemuksiaan varten.”
”Alueorganisaation on valittava, mitä rooleja se edustaa ja viestittävä kaikille sidosryhmille, mistä rooleista se on vastuussa.”
”Kaikki suunnitelmallinen liiketoiminta lähtee strategiasta.”
”Asiakkaan ostopolun tunteminen ja palveluntuottajien roolien ymmärtäminen ostopolun eri vaiheissa auttavat matkakohdetta ja siellä toimivia yrityksiä palvelemaan asiakkaita tiedonetsintäprosessin jokaisessa vaiheessa.”
”Moderni sähköinen markkinointi rakentuu pitkälti markkinoinnin tehokkuuden mittaamisen ja markkinoinnin johtamisen varaan.”
”Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on saada asiakkaat löytämään yritys.”


Tässä muutamia otteita juuri julkaisusta raportista Matkakohteenja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen jamittaaminen. Raportti on suunniteltu perusteokseksi kaikille, jotka haluavat ymmärtää digitaalista liiketoimintaa matkailuyrityksen ja matkakohteen tasoilla. Siinä käsitellään nykyaikaisen matkailumarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja tarjotaan työkaluja markkinoinnin suunnitteluun, etenkin kansainvälisille asiakkaille. Mikäli matkailun digitaalinen liiketoiminta pitäisi jostain aloittaa, tai sitä haluaisi kehittää, tämä raportti on lähestulkoon pakollista luettavaa. Raportti on julkaistu osana Savonlinna Destination 2020 -hanketta.

Kuva https://pixabay.com/fi/digitaalinen-markkinointi-1792474/

Kommentit