Vertaismajoituspalvelut muuttavat monin tavoin matkustuskäyttäytymistä

Oletko käyttänyt matkaillessasi Airbnb:n kaltaisia vertaismajoituspalveluita? Jos olet, niin todennäköisesti matkustat nykyään useammin kuin ennen, vertailet useampia matkakohdevaihtoehtoja ja teet aiempaa enemmän asioita matkakohteessasi.
Itä-Suomen yliopiston ja Washington State Universityn tutkimuksen mukaan Airbnb:n kaltaiset vertaismajoituspalvelut ovat muuttaneet matkailijoiden matkustuskäyttäytymistä monin eri tavoin. Tutkimus tarkensi käsitystä, millä tavalla vertaismajoituspalveluiden saatavuus ja käyttö vaikuttavat matkustuskäyttäytymiseen. Tutkimustulokset julkaistaan arvostetussa Journal of Travel Research -lehdessä.
Tutkimuksessa havaittiin, että vertaismajoituspalvelut kiinnostavat matkailijoita sosiaalisten ja taloudellisten syiden takia. Vertaismajoituspalveluiden käyttäjät ovat yleensä tekemisissä isäntien kanssa, ja vertaismajoituspalveluiden käytöllä voi säästää rahaa verrattuna esimerkiksi hotelleihin.
Vertaismajoituspalveluiden mahdollistamat taloudelliset säästöt laajentavat matkakohteiden valintamahdollisuuksia ja matkojen määrää, kun puolestaan sosiaalisten tekijöiden ansiosta matkailijat matkustavat enemmän ja viipyvät kohteessa pitempään. Taloudelliset säästöt ja isäntien ohjeistukset lisäävät myös matkailijoiden aktiivisuutta matkakohteessa.
Tulokset ovat erittäin positiivisia matkakohteiden näkökulmasta. Vertaismajoituspalveluiden saatavuus alueella lisää matkailijoiden määrää, pidentää heidän viipymäänsä sekä mahdollistaa suuremman kysynnän matkailupalveluille ja aktiviteeteille.


Laaja tutkimusaineisto Yhdysvalloista ja Suomesta
Tutkimusta varten kerättiin laajat aineistot matkailijoista Suomessa ja Yhdysvalloissa.
Suomessa hyödynnettiin internet-paneelia, jonka avulla kerättiin 1 246 vastausta, joista 295 vastaajaa oli käyttänyt vertaismajoituspalveluita. Yhdysvalloissa internet-tutkimuksen avulla kerättiin 799 vastausta, joista 155 oli käyttänyt vertaismajoituspalveluita. Tutkimuksessa hyödynnettiin vastaajia, jotka olivat vertaismajoituspalveluita käyttäneet.
Vertaismajoituspalveluiden suosio on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun ympäri maailmaa. Esimerkiksi Airbnb tarjoaa majoituspalveluita 190 maassa ja yli 34 000 kaupungissa. Majoittujia Airbnb:llä on jo yli 60 miljoonaa eikä suosio näytä laantumisen merkkejä.
Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, p. 040 184 2698, juho.pesonen(at)uef.fi
Kuva: Terho Kontioinen

Kommentit