Markkinoinnin kohdistaminen suomalaisille maaseutumatkailijoille Internetissä

Kirjoittanut Juho Pesonen

Maaseutumatkailuyritysten tulisi ottaa aktiviteetit keskeiseen osaan kohdistaessaan markkinointia asiakkailleen. Äskettäin Journal of Travel & Tourism Marketingissa julkaistun tutkimukseni mukaan aktiviteetteja hyödyntämällä pystytään kohdistamaan markkinointi kaikkein tehokkaimmin maaseutumatkailijoille.  Tämä artikkeli (
Targeting Rural Tourists in the Internet: Comparing Travel Motivation and Activity-Based Segments)  on täysin ilmaiseksi ladattavissa 50 ensimmäiselle osoitteessa http://www.tandfonline.com/eprint/euJTW2745VtpwEjba56M/full.


Artikkelissa vertaillaan motivaatioihin perustuvan segmentoinnin ja aktiviteetteihin perustuvan segmentoinnin erottelukykyjä. Kvantitatiivinen aineisto kerättiin kesällä 2011 kolmella suomalaisella maaseutumatkailusivustolla. Tuloksien perusteella aktiviteetteihin perustuva segmentointi tuottaa lähes aina enemmän toisistaan erottuvia segmentointiratkaisuja kuin motivaatioihin perustuva segmentointi. Tämä tulee ilmi etenkin vertailtaessa internetin ja erilaisten internet-kanavien kuten sosiaalisen median käyttöä.


Tämä artikkeli lisää ymmärrystä erilaisten segmentointimenetelmien toimivuudesta Internet-markkinoinnin aikakaudella sekä on yksi erittäin harvinaislaatuisista tutkimuksista, joissa vertaillaan erilaisten segmentointiperustojen käyttöä. Maaseutumatkailuyrittäjille taas tutkimus tuottaa lisätietoa siitä, minkälaisia aktiviteetti- ja motivaatiosegmentteja suomalaisten maaseutumatkailijoiden keskuudesta löytyy ja miten he käyttävät Internettiä. Markkinointiviestinnässä sosiaalisessa mediassa kannattaa hyödyntää siis aktiviteetteja koska ne konkreettisesti esittelevät, mitä maaseudulla voi tehdä ja vetoavat spesifeihin asiakasryhmiin.

Kommentit