Katsaus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön matkailijoiden segmentoinnissa

Kirjoittanut Juho Pesonen

Vasta julkaistun tutkimuksen mukaan tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) käyttö matkailijoiden segmentoinnissa on vielä varsin vähäistä vaikkakin aihealueella on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana paljon kehitystä. Internet on ollut segmentoinnissa pääasiassa vain yksi tietolähde muiden joukossa kun segmenttejä vertaillaan vaikka Internetin käyttötavat matkailussa on yksi tärkeimpiä tietoja mitä matkailuyritykset asiakkaistaan tällä hetkellä tarvitsevat. Vain kolme segmentointitutkimusta läpikäydyistä tutkimuksista keskittyi ICT:n käyttöön matkailijoiden segmentoinnissa, tulos mitä voidaan pitää erittäin yllättävänä. ICT:llä on ollut myös suuri merkitys aineiston keräämisen kannalta sillä useassa tutkimuksessa on käytetty Internet-kyselyä.

Tutkimuksessa läpikäytiin yhteensä 188 segmentointiin liittyvää tutkimusta jotka on julkaistu alan kolmessa hyvin korkealle arvostetussa lehdessä vuoden 2000 jälkeen. Näistä 58 olivat segmentointitutkimuksia joilla oli jonkinlainen merkitys ICT:n käytölle matkailututkimuksessa.

Tutkimus listaa kattavasti ICT:n merkityksen matkailijoiden segmentoinnin kannalta ja tarjoaa tutkijoille laajan kuvan siitä miten ICT on vaikuttanut matkailijoiden segmentointiin. Yrityksille tutkimus tarjoaa luettelon keinoista millä tieto- ja viestintäteknologioita voidaan käyttää asiakassegmenttien hyödyntämiseksi.
Tutkimuksen tuloksien perusteella yritysmaailma on osittain jopa pitemmällä asiakkaiden segmentoinnissa kuin matkailututkimuksen kenttä. Yrityksillä on esimerkiksi käytössään Google Analyticsin kaltaiset lokitietopalvelut jotka mahdollistavat asiakkaiden segmentoinnin eri käyttäjäryhmiin mutta näitä ei ole vielä matkailututkimuksessa hyödynnetty.


Tutkimus otsikolla ”Information and communications technology and market segmentation in tourism: a review” on julkaistu uusimmassa Tourism Review –lehdessä (2013, 68(2)): http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1660-5373&volume=68&issue=2&articleid=17090608&show=abstract ja on saatavilla myös Academia.edu –palvelusta: http://www.academia.edu/3773066/Information_and_communications_technology_and_market_segmentation_in_tourism_a_review

Kommentit