Mökkeilytutkimusta Pohjoismaissa


Kirjoittanut Mervi J. Hiltunen

Vapaa-ajan asuminen on suosittua kaikissa Pohjoismaissa ja myös tutkimustoiminta aiheen parissa on vireää. Eräs, jo perinteeksi muodostunut foorumi mökkeilytutkijoille on matkailualan konferenssi, joka järjestetään vuosittain eri Pohjoismaissa. Vapaa- ajan asumisen tutkijat kokoontuivat loppuvuodesta 2012 Ruotsissa: The 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Umeå, 8.-10.11.2012.

Vuonna 2013 Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research järjestetään Norjassa:
Universitetet i Nordland
Nordic Society for Tourism and Hospitality NORTHORS http://www.northors.aau.dk/events.html

Vapaa-ajan asumisen tutkimus on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhdeksi konferenssin suurimmista sessioista ja tutkimusala on kasvavan mielenkiinnon kohteena. Nordic Symposium tarjoaa näköalapaikan uusille tutkimusavauksille ja kokoaa yhteen vapaa-ajan asumisen tutkijoita, ei pelkästään Pohjoismaista vaan yhä enemmän myös muualta Euroopasta. Uumajan konferenssissa tutkijoita oli paikalla myös Puolasta ja Saksasta, ja ilahduttavaa oli, että myös Euroopan ulkopuolelta, Kanadasta kuultiin esitys. Second home tourism and change in rural destinations -sessiossa kuultiin yhteensä peräti neljätoista esitystä.

Vapaa-ajan asumiseen liittyvien esitysten aiheet vaihtelivat paljon, mikä kertoo tutkimusaiheen laajuudesta ja eri lähestymistapojen suuresta kirjosta. Vapaa-ajan asuminen, monipaikkainen asuminen ja niihin liittyvä liikkuva elämäntapa ovat kaikissa länsimaissa erityisesti suurten ikäluokkien ja eläkkeelle siirtyvien ikäryhmien suosiossa. Tästä näkökulmasta kuultiin esityksiä saksalaisten vapaa-ajan asumisesta kotimaassaan (Melanie Kappler), ruotsalaisten vapaa-ajan asumisesta Maltalla (Ulrika Åkerlund) sekä siitä, mikä vaikutus vapaa-ajan asumisella on ruotsalaisten muuttoliikkeeseen eläkeiässä (Emma Lundholm & Roger Marjavaara). Norjan maaseutumatkailun nykytilaa ja tulevaisuutta käsitelleessä esityksessä viitattiin mökkeilyyn tärkeänä majoitusmuotona ja korostettiin, että maaseutumatkailu on sukupolven vaihdoksen edessä (Agnes Brudvik Engeset & Bernard Lane). Norjalaisten vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeita maaseudulla tarkasteltiin niin ikään suurten ikäluokkien näkökulmasta (Thor Flognfeldt).

Toinen keskeinen teema ja edellisen teeman kanssa lomittuva, oli rajat ylittävä vapaa-ajan asuminen. Meillä Suomessa ilmiö näyttäytyy etenkin norjalaisten vapaa-ajan asumisena pohjoisimmassa Lapissa ja venäläisten Itä- ja Kaakkois-Suomessa (Seija Tuulentie, Olga Lipkina & Kati Pitkänen). Vapaa-ajan asumisen kansainvälistyminen näkyy lähialueiden ohella myös muualta maailmasta Suomeen suuntautuvana mökkeilynä. Etenkin ulkosuomalaisille vapaa-ajan asukkaille kesämökeillä on tärkeä sosiaalinen ja omiin juuriin liittyvä merkityksensä (Marjo Hänninen & Soile Veijola).

Omana tutkimusteemanaan erottui vapaa-ajan asumisen alueellisuus, jonka tarkastelu perustuu paikkatietopohjaisiin analyyseihin. Tästä aiheesta kuultiin esitykset vapaa-ajan asumisen aluetypologiasta Suomessa (Antti Rehunen ym.) ja vapaa-ajan asuntojen levinneisyydestä Puolan maaseudulla (Adam Czarnecki). Myös Islannista kuultiin alueellisia tietoja vapaa-ajan asumisesta, erityisesti maaseudun kehittämisen näkökulmasta (Martin Nouza). Maaseudun kehittämiseen ja elävöittämiseen kytkeytyi myös ruotsalaisten tutkijoiden esitys vapaa-ajan asukkaiden verkostoitumisesta ja roolista tiedon välittäjinä maaseudulla (Roger Marjavaara & Louise Robertsson). Vapaa-ajan asukkaiden toimia maaseudulla tarkasteltiin myös tutkimuksessa, jossa vertailtiin paikallisten ja ulkopaikkakuntalaisten mökinomistajien harrastuksia ja maaseututilan (maaseutuympäristön) käyttöä (Czeslaw Adamiak & Kati Pitkänen). Ympäristön käytön tematiikkaan lukeutui myös kanadalainen tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin vapaa-ajan asukkaiden käsityksiä oman toimintansa ja elämäntapansa ympäristövaikutuksista (Greg Halseth).

Sessiossa kuultiin myös mielenkiintoinen katsaus Coppockin vuonna 1977 toimittamasta vapaa-ajan asumisen klassikkokirjasta Second homes: Curse or blessing? (Dieter K. Müller & Gijsbert Hoogendoorn). Tutkijat olivat analysoineet vapaa-ajan asumisen tutkimusteemoja eri puolilla maailmaa ja verranneet 1970-luvun tilannetta nykypäivään. Vapaa-ajan asumisen tutkimus koki 1980-luvun taantumisen vaiheen jälkeen uuden nousun 1990-luvun jälkipuoliskolla. Nykyisin vapaa-ajan asumisen tutkimus on kansainvälisesti vilkasta ja tutkimusteemat kattavat osaksi samoja aihepiirejä kuin 1970-luvullakin; aluesuunnittelun, spatiaalisen mallintamisen ja tulevaisuustarkastelut. Uusiakin vapaa-ajan asumisen tutkimusavauksia on viime vuosina noussut muun muassa asumisen, elämäntapatutkimuksen, muuttoliiketutkimuksen ja ympäristötutkimuksen aloilla.  

Esitykset Second home tourism and change in rural destinations -sessiossa (esitysjärjestyksessä),
The 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Umeå, 9.11.2012

Czeslaw Adamiak & Kati Pitkänen: Leisure practices and rural space: Valuation and use of rural space among permanent residents and second home owners
Adam Czarnecki: Location factors influencing spatial distribution of second homes in rural areas of Poland
Agnes Brudvik Engeset & Bernard Lane: Second Generation Rural Tourism
Thor Flognfeldt: Service Provision Centres at Winter Tourism Destinations in the Mountain Areas of Southern Norway. A discussion of land use patterns and service provision challenges.
Marjo Hänninen & Soile Veijola: The meanings of Finnish expatriates - Holidays in Finland
Melanie Kappler: Second homes and retirement migration - the case of Germany
Emma Lundholm & Roger Marjavaara: Does second home ownership trigger migration in later life?
Antti Rehunen, Mervi J. Hiltunen, Leena Kopperoinen, Riikka Paloniemi & Janne Rinne: Regional typologies of second home countryside
Ulrika Åkerlund: Lifestyle investment: tailoring a lifestyle mobility package
Roger Marjavaara & Louise Robertsson: The Seasonal Buzz: Knowledge Transfer in a Temporal Setting
Seija Tuulentie, Olga Lipkina & Kati Pitkänen: Do borders matter? Norwegian and Russian second home owners? relation to their leisure places in Finland.
Greg Halseth: Foundations of Cottage Culture: Reflections on environmental impacts by cottage owners at Norman Lake, British Columbia, Canada.
Dieter K. Müller & Gijsbert Hoogendoorn: Second homes: curse or blessing? A review 36 years later
Martin Nouza: Rural re-development in question. Second homes as a solution?

Esitysten tiivistelmät julkaisussa:
Ednarsson, Marcus & Fredrik Hoppstadius & Linda Lundmark &  Roger Marjavaara & Dieter Müller & Kati Pitkänen & Ulrika Åkerlund (Eds. 2012). Developing Tourism – Sustaining Regions. Book of Abstracts. The 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Umeå Universitet. Department of Geography and Economic History. Print & Media, Umeå. ISBN 978-91-7459-522-2.

Kommentit