Matkailua ja kansainvälisiä kehityskysymyksiä Matkailualan verkostoyliopiston kurssillaKirjoittanut VTT Julia Jänis

Helsingin yliopisto
julia.janis@helsinki.fi


Kuluneella syyslukukaudella järjestin Matkailualan verkostoyliopistossa (MAVY) englanninkielisen pilottikurssin Tourism and Development (5 op)  osana aineopintojen valinnaista opintojaksoa ’Matkailun erikoisteema’.  Kuten MAVY:n kursseilla yleensäkin, opiskelijoiden pääainekirjo oli laaja, maantieteilijöistä kielitieteilijöihin. Mukana oli myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa, samaan tapaan kuin Matkailun erikoisteeman (3-6 op) muillakin kursseilla.

Opettajana koin kurssin aiheen erityisen tärkeäksi ja mielekkääksi. Haasteena oli, miten matkailun linkittymistä kansainvälisiin kehityskysymyksiin tulisi opettaa. Matkailu kun voi yhtä aikaa lisätä ja vähentää globaalia eriarvoisuutta tai köyhyyttä. Näihin kysymyksiin ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan alan tutkijatkin tuovat jatkuvasti esille vastakkaisia näkemyksiä asioista. Erilaisten ryhmätöiden ja keskustelutehtävien avulla pyrin rohkaisemaan opiskelijoita pohtimaan eri näkökulmia ja olikin ilahduttavaa huomata, miten innokkaasti keskustelua syntyi. 

Verkkokurssin työskentely alkoi noin kuukautta ennen intensiivikurssia opiskelijoiden ja opettajan esittäytymisillä. Tämän jälkeen kurssilaiset järjestäytyivät neljän teeman mukaan keskusteluryhmiin ja aloittivat myös ryhmätyön verkossa. Verkkokurssin työskentely selvästi tuki intensiivikurssin vuorovaikutusta. Joillekin vaihto-opiskelijoille kurssi oli myös ensimmäinen kokemus verkko-opetuksesta koko heidän opintojensa aikana.

Intensiivikurssi järjestettiin Helsingissä 3.─5. joulukuuta ensimmäisten paukkupakkasten aikaan. Heti alussa kurssilaisten kesken vallitsi välitön ja keskusteleva ilmapiiri. Kansainväliset vaihto-opiskelijat toivat mielekkyyttä käyttää englantia kommunikointikielenä. Käsittelimme intensiivikurssilla muun muassa matkailua ja köyhyyden vähentämistä, vapaaehtoismatkailua ja matkailun suhdetta ilmastonmuutokseen kehitysmaiden kontekstissa. Vierailevina luennoitsijoina kurssilla oli tohtorikoulutettava Emily Höckert, joka tutkii yhteisöpohjaista matkailua Nicaraguassa sekä Panu Könönen Suomen Ladusta, joka on pitkään tukenut yhteisömatkailuhanketta Nepalissa kehitysyhteistyövaroin. 

Intensiivikurssista saadun palautteen perusteella se oli onnistunut ja vierailuluentoja pidettiin hyödyllisinä. Intensiivikurssiin sisältyi myös innovaatiokoulu nepalilaisessa ravintolassa, johon osallistuivat vierailijat Reilun matkailun yhdistyksestä ja Mandala Travelsista. Vapaamuotoisempi yhdessäolo oli mukavaa vaihtelua pitkään päivään yhdessä ja samassa opetusluokassa. Opettajana oli myös mielenkiintoista tutustua opiskelijoihin henkilökohtaisemmalla tasolla. 

Kurssilaisten tehtävänä oli osallistua loppukeskusteluun Moodlessa intensiivikurssin jälkeen. Tässä vapaamuotoisessa kirjallisessa palautteessa he antoivat paljon rakentavia parannusehdotuksia kurssin järjestämiseksi uudelleen. Vastaavanlainen palautekeskustelu voisi olla hyödyllinen muillakin MAVY:n kursseilla, ellei näin jo olekin. 

Kurssista on enää jäljellä opiskelijoiden esseet. Aiheet ovat mitä mielenkiintoisempia slummimatkailusta köyhyyden vähentämiseen ja vesikysymyksistä alkuperäiskansojen asemaan matkailussa. Kuten aiemmillakin opettamillani englanninkielisillä kursseilla, olen kuitenkin törmännyt sellaiseen opettajan haasteeseen, että kansainvälisillä vaihto-opiskelijoilla voi olla hyvin erilaiset tyylit kirjoittaa esseitä ja käyttää kirjallisia lähteitä. Tämä aiheuttaa pientä päänvaivaa arvostelussa, jossa periaatteessa pitäisi olla samat vaatimukset kaikille. Kenties suomalaisille opiskelijoille itsestään selviä asioita tulisi vielä selkeämmin ohjeistaa vaihto-opiskelijoille, jotta ongelmalta vältyttäisiin. 

Lisätietoja Matkailualan verkostoyliopistosta ja sen toiminnasta saa osoitteessa www.funts.fi.

Kommentit