Iän, sukupuolen ja matkustusmotivaatioiden vaikutus mielipiteisiin matkailusivuston lisäarvoa tuottavien ominaisuuksien tärkeydestäKirjoittanut Juho Pesonen
 
Internet-sivujen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää matkailussa. Hyvin suunnitellut ja tehdyt verkkosivustot palvelevat asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti vaikuttaen suoraan siihen kuinka paljon rahaa verkkosivustot tuottavat ylläpitäjilleen. Eri sivuston ominaisuudet ovat tärkeitä erilaisille asiakkaille. Nyt tätä asiaa on tutkittu Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen eMatkailu-hankkeessa.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin iän, sukupuolen ja matkustusmotivaatioiden vaikutusta siihen, miten tärkeinä suomalaiset Internettiä käyttävät maaseutumatkailijat pitävät erilaisia matkailusivuston ominaisuuksia. Näitä ovat mm. multimedia, yhteystiedot, verkkokauppa ja mobiilitoiminta. 

Tutkimuksessa selvisi, että useat verkkosivuston ominaisuudet ovat naisille tärkeämpiä kuin miehille. Miehet kuitenkin arvostavat naisia enemmän sivuston mobiiliominaisuuksia. Sivustojen jotka on suunnattu pääasiassa mieskäyttäjille tulisikin pitää mobiilitoimivuutta erittäin tärkeänä. 

Nuoret, alle 20-vuotiaat käyttäjät eivät pidä yhteystietoja niin tärkeänä kuin muut käyttäjät. Kartta taas on äärimmäisen tärkeää keski-ikäisille ja sitä vanhemmille käyttäjille. Ikä vaikuttaa myös siihen miten kiinnostuneita käyttäjät ovat siitä että yritys lähettää heille viestejä kuten sähköposteja. Etenkin nuoret käyttäjät vieroksuvat yritykseltä tulevaa mediaa, esimerkiksi uutiskirjeitä, kun taas vähintään 40-vuotiaat pitävät tällaista viestintää tärkeänä lisäarvoa tuottavana asiana. 

Myös tärkeät matkustusmotivaatiot vaikuttavat siihen mitkä lisäarvoa tuottavat www-sivuston ominaisuudet ovat tärkeitä. Perhematkailijoille esimerkiksi multimedia, linkit muille aihepiirin sivuille, sivuston yksilöiminen ja varausmahdollisuus ovat tärkeämpiä kuin muille matkailijoille. Luontomatkailijat taas arvostavat etenkin yhteystietoja sekä karttapalveluita. Yöelämästä kiinnostuneet taas pitävät multimediaa, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä sivuston yhteisöominaisuuksia tärkeämpänä kuin muut matkailijat. 

Tämän tutkimuksen tulokset todistavat että www-sivut pitää suunnitella kohderyhmälle sopivaksi. Tällä tavalla on mahdollisuus lisätä konversiota ja parantaa sivuston toimivuutta. Yritysten on mahdollista saavuttaa kilpailuetua lisäämällä sivustoilleen niitä ominaisuuksia mitä heidän asiakkaansa haluavat jos kilpailijat eivät sitä tee.

Julkaisutiedot: Pesonen, J. (2013) Examining perceptions of the importance of travel websites’ value-added services: age, gender, and travel motivations. Information and Communication Technologies in Tourism 2013. Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria, January 22-25, 2013. Cantoni, Lorenzo; Xiang, Zheng (Phil) (Eds.) http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+systems/book/978-3-642-36308-5 ja on saatavilla osoitteesta http://www.academia.edu/2427849/Examining_perceptions_of_the_importance_of_travel_websites_value-added_services_age_gender_and_travel_motivations.

Kommentit