Pohjois-Karjalaan Geopark? Mikä?kirjoittanut Noora Tahvanainen 5.12

Niin. En tiennyt aiemmin minäkään.

Joensuussa kokoonnuttiin maanantaina 3.12. Itä-Suomen yliopiston tiloihin ”Mitä Pohjois-Karjala hyötyisi Geoparkista” –työpajaan. Työpajan tarkoituksena oli konkretisoida Geoparkin perustamisedellytyksiä sekä keskeisiä toimintoja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi työpajassa esiintyi Suomen ainoan ja maailman pohjoisimman Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökki, RokuaGeopark.

Geopark on alue, joka sisältää merkittäviä geologisia kohteita niiden harvinaislaatuisuuden, koulutuksellisen ja tieteellisen merkityksen tai esteettisen vetovoiman vuoksi. Geoparkin tehtävänä on geologisen- ja kulttuuriperinteen vaalimisen lisäksi kehittää geomatkailua, edistää alueellista kehitystä ja tarjota koulutuspalveluja. Geoparkit muodostavat Unescon suojeluksessa Euroopan Geopark -verkoston ja maailmanlaajuisen verkoston. Verkostoihin kuuluu yhteensä 90 geoparkkia 24 maasta. Geopark kohteita Euroopassa on 50.

Työpajassa pohdittiin Pohjois-Karjalan vahvuuksia Geoparkin perustamiseen liittyen. Työpajassa nousi esille maakunnan geologisista vahvuuksista suoluonto, vanha kallioperä, järvimaisema, kaivosteollisuus sekä kansallismaisema. Pohjois-Karjalassa on olemassa runsaasti valmiita kohteita Joensuun, Outokummun, Lieksan, Ilomantsin ja Juuan alueella. Lisäksi alueen etuja ovat hyvä saavutettavuus, tunnettuus sekä itäinen sijainti. Koska Geoparkin ei ole perustuttava hallinnollisiin aluerajoihin, myös idea ylikansallisesta, Suomen ja Venäjän valtioiden alueelle sijoittuvasta Geoparkista  nousi esille.

Matkailullisesti Geoparkin edut ovat ilmeiset. Päästäkseen Euroopan Geopark -verkoston jäseneksi geoparkin on kehitettävä1) geomatkailua, 2) tuettava kestävän kehityksen mukaista alueellista kehitystä ja 3) tarjottava tietoja ja koulutusta geoparkissa vierailijoille ja eri asteen oppilaitoksille. Geomatkailun ja muiden matkailuaktiviteettien kehittäminen luovat paikallisille matkailupalveluille (infokeskukset, museot, opastus, majoitus- ja ravitsemuspalvelut,  geoparkissa myytävät paikalliset käsityöt ja elintarvikkeet ) ja sitä kautta paikallisväestölle uusia työtilaisuuksia. Geologinen perintö, luonto ja maisema yhdistyneenä kulttuuriin ja alueellisiin paerinteisiin luovat perustan ympärivuotisen geoturismin kehittämiselle.Allekirjoittanut jää innolla seuraamaan hankkeen edistymistä. Lisätietoja hankkeesta Spatialta.

 Noora Tahvanainen

Kommentit