Palveluympäristön muutos ja palvelujen saavutettavuus maaseudulla

Kirjoittaneet Mervi J. Hiltunen ja Ilkka Lehtola

Palvelujen saavutettavuus on ajankohtainen kysymys maaseudulla. Hiljattain julkistetussa tutkimusraportissa tarkastellaan maaseutua vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden arjen ja vapaa-ajan palveluympäristönä. Tutkimus avaa myös näkökulmia maaseutumatkailun toimintaympäristöön. Maaseudun palvelujen tarjontaan ja käyttöön kohdistuu tänä päivänä monia muutoksia ja haasteita. Muutokset vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa sekä palvelujen käytössä ja tarpeissa heijastuvat yksityisten palvelujen kysyntään ja sitä kautta niiden säilymiseen. Julkisen hallinnon puolella valtion aluehallinnon palveluverkkoa on viime aikoina karsittu ja kunta- ja palvelurakenteita ollaan uudistamassa. Muutokset vaikuttavat suoraan tai välillisesti julkisten palvelujen saavutettavuuteen maaseudulla. Saavutettavuudesta tarvitaan hyviä pohjatietoja, jotta voidaan arvioida muutosten vaikutuksia.

Tutkimuksessa tarkastellaan koko maan kattavasti palvelujen saavutettavuutta maaseudulla ja luodaan yleiskuva toimintaympäristön ja saavutettavuuden muutoksista viime vuosina. Saavutettavuutta lähestytään paikkatietopohjaisesti ja asukkaiden näkökulmasta ottaen huomioon lähimmät palvelut kuntarajoista riippumatta. Vakituisten asukkaiden lisäksi tutkimuksessa nostetaan esille vapaa-ajan asukkaiden palvelukysyntä, millä on hyvin tärkeä merkitys monille maaseutualueille. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen, jota analysoidaan tarkemmin Kouvolaan sijoittuvan tapaustutkimuksen avulla.

Tutkimusraportti on laadittu Palveleva maaseutu? Maaseudun palvelujen saavutettavuus vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta –tutkimushankkeessa. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Tutkimuksen rahoitus on saatu maa- ja metsätalousministeriöltä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä (YTR) sekä vapaa-ajan asukkaita koskevaan tapaustutkimukseen Kouvolan kaupungilta.

Linkki julkaisuun
Rehunen, A., Rantanen, M., Lehtola, I. & Hiltunen, M. J. (toim. 2012). Palvelujen saavutettavuus muutoksessa. Maaseudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden palveluympäristön kehityssuunnat ja uudet mahdollisuudet. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja 88. 127 s.


Kommentit

  1. Tutkimuksen tuloksista kiinnostuneiden kannattaa suunnata blogitekstissä mainittuun Ruralia-instituutin rapottiin (http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja88.pdf). Jo raportin tiivistelmästä käy ilmi keskeiset tulokset ja onpa raportti muutenkin mielenkiintoista luettavaa ja ainakin selattavaa!

    VastaaPoista

Lähetä kommentti