Suomalaiset matkailun verkkokaupat - nykytila ja tarjonta 2012

Kirjoittanut Jenni Mikkonen
Verkkokauppojen tärkeys matkailutuotteiden myynnissä on kasvanut suunnattomasti 2000-luvulla. Myös Suomen matkailustrategiassa todetaan, että sähköinen markkinointi ja kaupankäynti tulevat kasvattamaan tulevaisuudessa merkitystään. Tärkeää onkin tietää kuinka paljon Suomesta löytyy matkailuaiheisia verkkokauppoja ja millainen on niiden tarjonta. Nämä kysymykset toimivat lähtökohtana selvitykselle, jossa kartoitettiin suomalaisten matkailuaiheisten verkkokauppojen määrää, tarjontaa ja tyyppiä. Tutkimus toteutettiin Internetissä hakukone Googlen avulla. Google on tällä hetkellä johtavassa asemassa Suomen hakukonemarkkinoilla ja tutkimuksessa oletetaan, että verkkokauppaan panostaneet yritykset ovat myös varmistaneet sivujensa löytyvän hakukoneen avulla. Käytännössä hakukoneella haettiin eri matkailuaiheisilla hakusanoilla sivuja, joilta löytyy matkailuaiheisia verkkokauppoja ja näiden verkkokauppojen sisältöön perehdyttiin tarkemmin. Verkkokaupoista selvitettiin muun muassa kielivaihtoehtojen lukumäärä, tarjonta sekä se toimiiko kauppa osto- vai varausperiaatteella. Lisäksi majoitusyrityksiä otettiin tarkasteluun Booking.comista ja alueellisten matkailuorganisaatioiden ylläpitämiä sivuja haettiin myös tietoisesti alueiden nimillä.
Tutkimuksessa selvisi, että suomalaisia matkailun verkkokauppoja on arviolta 533 kappaletta, joista noin 70 prosenttia kuuluu majoitusyrityksille. Suurin osa (79 %) verkkokaupoista tarjosi mahdollisuuden ostaa tuotteita, lopuilla oli pelkkä varausmahdollisuus. Myös muiden kuin majoitusyritysten verkkokauppojen osalta tarjonta oli majoituspainotteinen: majoituspalveluita tarjosi 74 prosenttia, pakettimatkoja 41 prosenttia, kuljetuspalveluita 40 prosenttia ja oheispalveluita 39 prosenttia matkailun verkkokaupoista. Suomalaisista majoitusyrityksistä 38 prosenttia omisti majoituspalveluita tarjoavan verkkokaupan. Pakettimatkoja tai oheispalveluita verkossa myi vain seitsemän prosenttia majoitusyrityksistä.
Tutkimusraportti kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Kommentit

  1. Erittäin hyvä tutkimisen aihe. Kiitos tästä raportista.

    Toisaalta toivoisin, että joku taho tekisi tästä ihan kunnollisen selvityksen, tai ainakin esitysmuotoa voisi hieman selkeyttää taulukoilla, väliotsikoilla yms. normaaleilla rakenteilla.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti