Iän, sukupuolen sekä matkaseuran vaikutus maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen

Kirjoittanut Juho Pesonen

Maa- ja metsätalousministeriön yhteistyöryhmän rahoittamassa hankkeessa maaseutumatkailijoiden segmentoimiseksi on taas saatu uusia tuloksia. Uusin raportti käsittelee iän, sukupuolen ja matkaseuran vaikutuksia maaseutumatkailijoiden matkustus- ja tiedonetsintäkäyttäytymiseen. Raportti löytyy osoitteesta https://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=33e28dce-14c1-4daa-92e8-4a4322bbe07d&groupId=180473

Tiivistelmä

Tutkimuksella pyritään selvittämään kuinka sukupuoli, ikä ja matkaseura vaikuttavat maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen ja – tottumuksiin käyttäen aineistona 4.3. – 31.8.2011 Lomarengas.fi, Savonlinna.travel ja Tahko.com internet-sivustolla kerätyn kyselyn tuloksia. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 1967, joista naisia on 73 % ja vastaajien keski-ikä on 39 vuotta.

Ensimmäinen mielenkiintoinen tulos on että maaseutumatkailijoita vertailtaessa mies- ja naismatkailijoiden välillä ei ole monia merkittäviä eroja. Tämä tarkoittaa sitä että sukupuolta on vaikea hyödyntää markkinoidessa maaseutumatkailutuotteita. Joitain eroja kuitenkin on esimerkiksi hyvinvointipalveluiden ostohalukkuudessa. Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia ostamaan hyvinvointipalveluita, miehiä puolestaan kiinnostaa enemmän kalastus naisia enemmän.

Vastaajien ikä vaikuttaa sen sijaan ratkaisevasti matkustus- ja tiedonetsintäkäyttäytymiseen. Nuorimmat ikäluokat eroavat vahvasti vanhemmista. Alle 30-vuotiaat ovat paljon kiinnostuneempia laskettelusta ja moottorikelkkailusta, näin ollen he myös ovat muita kiinnostuneempia matkustamaan talviaikaan. Vanhin ikäluokka puolestaan harrastaisi lomansa aikana mielellään sienten ja marjojen keräämistä ja siten myös matkustaisi mielellään syksyisinkin. Ikäluokat 30 – 49-vuotiaat vastaajat sijoittuvat pitkälti nuorimpien ja vanhimpien ikäluokkien välille monissa vastauksissaan. Heistä monet ovat perheen kanssa matkustavia, mikä sanelee osan vastauksista perheystävällisempään suuntaan: esimerkiksi matalien rantojen suosiminen majoitusta valitessa. Tiedonhankinnassa nuoremmilla ikäluokilla sosiaalisen median, varsinkin Facebookin, käyttö on ahkeraa, joten markkinoinnin ohjaaminen sosiaaliseen mediaan on harkitsemisen arvoista. Myös vanhemmat ikäluokat etsivät tietoa lomamatkaa suunnitellessaan internetistä.

Myös matkaseura vaikuttaa maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen. Perheet suosivat suurempia mökkikokoja ja majoitusta, jonka läheisyydessä on heille sopivia aktiviteetteja, kuten mahdollisuus soutaa ja uida rannalla joka mieluiten on matala. Perheille ei ole järkevää markkinoida lomia koulujen loma-aikojen ulkopuolella. Pariskunnat puolestaan suosivat kahden hengen mökkejä ja ovat vähemmän kiinnostuneita vauhdikkaista aktiviteeteista lomansa aikana, heille yhdessä olo oman puolison kanssa on tärkeää. Heille kannattaa myös markkinoida hieman lyhyempiä lomia kuin muussa matkaseurassa matkustaville. Esimerkiksi viikonlopun kestävät lomat olisivat sopivia pariskunnille. Ystäväporukan kanssa matkustavat matkailijat ovat kaikkein kiinnostuneimpia useammankin henkilön mökeistä eikä heille ole suuresti väliä mökin muilla ominaisuuksilla. He ovat kaikin puolin joustava matkailijaryhmä ja kiinnostuneita liikunnallisista aktiviteeteista ja erityisesti laskettelusta enemmän kuin muut. Heille on järkevää markkinoida maaseutumatkailua mahdollisimman aikaisin, jopa yli puoli vuotta ennen matkan tekohetkeä, ja markkinoida muitakin kuin kesäaikaa.

Kommentit