Coimbran kevät – kulttuurista kestävyyttä ja taloudellista epätoivoa

Kirjoittanut Antti Honkanen

Kestävä kehitys mielletään usein ekologisen kestävyyden kautta, mutta sillä on myös taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Jälkimmäisellä viitataan kulttuurien monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden huomioimiseen sekä toisaalta kulttuuristen resurssien ja kulttuuriperinnön turvaamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Vaikka viittaukset kulttuuriseen kestävyyteen ovat yleisiä, siihen liittyvät käsitteet, poliittiset ja muut käytänteet sekä indikaattorit ovat vähintäänkin avoimia. Tähän ongelmaan keskittyi eurooppalaisen tutkimusalan verkoston COSTin tutkijaryhmä IS1007 Investigating Cultural Sustainability kokoontuessaan Coimbrassa Portugalissa.

Osaanottajia verkostossa on 23 maasta. Toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat käsitteet, menettelytavat ja politiikat sekä indikaattorit. Itse osallistuin jälkimmäisen toimintaan eli pohdimme kulttuurisen kestävyyden indikaattoreita. Pyrkimyksenä on tarkastella sitä, miten kulttuurista kestävyyttä voidaan arvioida; toisin sanoen millaisia mittareita pitäisi olla, jotta voimme todentaa kulttuurisen kestävyyden ja sen muutokset.

Jokainen toimintaan osallistuva edustaa paitsi omaa maataan, myös omaa tutkimusaluettaan. Kulttuurisellä kestävyydellä on vaikutuksia moneen asiaan, minkä takia osallistujien tutkimusintressit ovat hyvin erilaiset. Tämä on sekä toiminnan vahvuus että heikkous. Coimbrassa oli selvästi nähtävissä, että osallistujat puhuivat välillä toistensa ohi; pitkälti tutkimusintressiensä erilaisuuden takia. Toisaalta kulttuurisen kestävyyden osalta lopullista konsensusta tuskin ikinä saavutetaan, mutta tärkeää on, että erilaiset näkemykset pääsevät esille.

Matkailun merkitys kulttuurisen kestävyyden kannalta tuli tapaamisessa hyvin selkeäksi. Olen itse ainoa varsinainen matkalututkimuksen edustaja, mutta kovin monella muulla osallistujalla oli liittymäpintaa matkailua koskevaan tutkimukseen. Matkailussa kulttuuri on resurssi, mutta samaan aikaan pelätään matkailun negatiivisa vaikutuksia ja toivotaan matkailusta tukea paikalliskulttuurille. Kulttuurista elinkeinona on vaikea puhua huomioimatta matkailun merkitystä.

Tapaaminen oli positiivissävytteinen ja tutkimuksen edistymiseen uskottiin kiivaasta keskustelusta huolimatta, tai pikemminkin sen seurauksena. Sen sijaan tauoilla paikallisten kanssa keskustelu toi esille tummempaa sävyä. Taloudellinen kestävyys ei Portugalissa ole edelleenkään kohdallaan. Erityisesti nuorison työttömyys on korkea ja valmistuvista opiskeljoista puolet jää työttömiksi. Maan presidentti olikin televisiopuheessaan korostanut ulkomaille töihin muuttamisen positiivisia puolia vihjeenä valmistuville. Yhteiskunnalliset levottomuudet ovat talouden kurjistumisen myötä odotettavia ja merkkejä niistä oli luettavissa käytännössä jokaisesta Coimbran todella upean historiallisen yliopistokaupungin talon seinästä iskulauseiden muodossa.

Kuva 1. Tiety ovat hyvät Portugalissa, mutta taloudellinen tilanne vaikuttaa käyttäjämääriin. Niinpä maksullisella moottoritiellä ei ole ruuhkaa keskellä päivää.

Kommentit