Kansainvälinen näkökulma Kolin mahdollisuuksiin


Kirjoittanut Ulla Ritola-Pesonen
Suunnittelupäällikkö, MAVY
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, UEF, Savonlinna

Aalto-yliopiston ja Matkailualan verkostoyliopiston opintojakso Planning Branding & Designing  Tourism Destination kokosi Kolille intensiivisen aivoriihen yhteistyössä Koli Culturan ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa. Kansainvälinen ja monitieteinen tutkijajoukko pohti kestävän matkailukohteen suunnittelua, brändäystä ja designia Kolilla 26.–28.3.2012.  Opiskelijat perehtyivät aihealueeseen ja Koli Cultura – hankkeeseen ensin verkkokurssilla.  Kolilla olikin sitten edessä ensin kaksi tiivistä päivää ajatusten ja ideoiden hiomiseen sekä Kolin kokemiseen. Kolmannen päivän aamulla opiskelijat esittelivät työnsä tulokset ja kehittämisehdotuksia yleisölle avoimessa seminaarissa Luontokeskus Ukossa.  Metsähallituksen Liisa Kajala esitteli helmikuussa julkistetun, Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutetun tutkimuksen kansallispuistojen kävijöiden motiiveista (Henna Konu, Liisa Kajala. 2012. Segmenting Protected Area Visitors Based on Their Motivations).
Opiskelijoiden kannalta oli todella motivoivaa ja palkitsevaa, että seminaariin osallistui joukko Kolin matkailun kehittämisessä mukana olevia yrittäjiä ja asiantuntijoita.  Opiskelijat toivat kansainvälisen kokemuksensa ja tunnelmansa ennakkoluulottomasti ja avoimesti ja voivat kokea, että heitä kuultiin.  Opiskelijat tarkastelivat Kolin kehittämistä paikallisuuden, liikenteen ja palvelujen kannalta kestävyyden näkökulmat mielessä ja voisi varmaan sanoa, sydämen asiana. Opiskelijoiden viesti oli: paikallisten osaaminen ja Kolin luonto ovat mahtava voimavara, kun tulevaisuus rakennetaan niiden perustalle ja kestävyyden arvo muutetaan käytännöksi.
Maailman suukaupungista kotoisin ollut opiskelija ei ensivaikutelmanaan halunnut viipyä Kolilla kolmea päivää. Toisen päivän iltana hän kuitenkin joutui kohtaamaan hiljaisuuden, vahingossa. Ja hänen oli myönnettävä: nyt hän haluaa tulla takaisin.
Aalto-yliopisto ja Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) valitsivat Koli Culturan esimerkki- ja kehittämiskohteeksi kestävän matkailualueen suunnitteluun keskittyvään opiskeluun. Koli Cultura on Kolille vuonna 2015 valmistuva uudenlainen, ympäristövastuullisuuteen perustuva matkailu- ja kulttuurikeskus, joka on jo profiloitunut huolellisen ja osallistavan suunnittelun kautta. Opetus oli osa Aalto-yliopiston kansainvälistä IDBM-ohjelmaa (International Design Business Management) ja Matkailualan verkostoylipiston aineopintoja. Suunnittelussa ja toteuttamisessa olivat aktiivisesti mukana Koli Cultura ja Pohjois-Karjalan biosfäärialue UNESCOn MaB-ohjelmasta.  Jakson vastuuopettajina toimivat kestävien matkailualueiden suunnitteluun erikoistunut maisema-arkkitehti Tiina Merikoski Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitokselta, hankepäällikkö Malla Paajanen kauppakorkeakoulun CEMAT yksiköstä ja projektipäällikkö, maisema-arkkitehti Matleena Muhonen.
MAVY:n historiassa tämä ei ollut ensimmäinen intensiivi Kolilla, varmasti tosin kansainvälisin. Pakko on todeta: Kolille täytyy mennä takaisin. Ilman loistavia opettajia ja motivoituneita opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita tulevaisuutta ei kuitenkaan rakenneta. Heille kaikille suuri  kiitos.

Kommentit