Uutta tietoa suomalaisten maaseutumatkailijoiden tiedonetsinnästä ja mieltymyksistä

kirjoittanut Juho Pesonen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 20.10.2011.

MOT:ssa on ollut käynnissä yli vuoden ajan Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke asiakastiedon kartuttamiseksi maaseutumatkailijoista. Nyt hankkeen toista vaihetta varten kerätystä tiedosta on ensimmäiset tulokset valmiina.   Aineisto on kerätty 4.3.-31.8.2011 käyttäen bannerimainosta Lomarenkaan, Tahkon ja Savonlinna.travelin www-sivuilla.Suurin osa aineistosta on kerätty Lomarenkaan sivuilla.
Ensimmäisessä raportissa esitellään tulokset kuvailevasti. Raportin löydät täältä. Tuloksista selviää esimerkiksi seuraavia asioita:

•36 % viettää varmasti seuraavan 12 kk aikana loman maaseudulla, 45 % mahdollisesti.
•Noin 40 % varmasti maaseutuloman tekevistä suunnittelee matkustavansa kolmen kuukauden sisällä ja viidennes 12 kuukauden sisällä.
•Puolella vastaajista päiväbudjetti 50-99 € / hlö ja maaseutuloman todennäköisin kesto 3-5 yötä.
•Yli 60 % maaseutumatkailijoista matkustaa mieluusti aina uuteen matkakohteeseen.
•Suosituimmat aktiviteetit vastaajien keskuudessa ovat uiminen ja kävely. Myös soutaminen ja kalastus kiinnostavat monia.
•Lappi, Ahvenanmaa ja Pohjois-Karjala ovat kiinnostavimmat maakunnat maaseutulomalle.
•Terveyskylpylät ja liikunnalliset aktiviteetit ovat suosituimpia hyvinvointipalveluita.
•Facebook, Youtube ja Google Maps ovat eniten käytettyjä sosiaalisen median kanavia. Myös wikeillä, Suom24:llä ja blogeilla jonkin verran käyttäjiä.
•Matkailuyrityksen Internet-sivuilta on tärkeää löytää helposti yhteystiedot, luotettava kauppajärjestelmä tai varauslomake ja karttoja.
Toisessa raportissa vertaillaan eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatioita, aktiviteetteja, lomakäyttäytymistä ja tiedonhakua. Tähän raporttiin pääset tutustumaan täältä.
Maaseutumatkailun asiakaskunnan kasvattamiseksi Suomessa tulisi panostaa Maatilamajoitusta suosiviin, sillä heistä yli puolet ei ollut vielä päättänyt lähteä maaseutulomalle vaan he vasta vertailivat vaihtoehtoja. Maatilamajoittujat matkustavat maaseudulle toiseksi vähiten Hotellimajoittujien jälkeen, joten tässä ryhmässä on paljon kasvupotentiaalia.

Maaseutumatkailu painottuu pääasiassa kesäkauteen Suomessa. Hotellimajoittujat ja Muut majoittujat näyttäisivät matkustavan mieluummin kevätsesonkina kuin Maatilamajoittujat ja Mökkimajoittujat, kun puolestaan Muut majoittujat matkustavat muita ryhmiä mieluummin talvella. Muille majoittujille on vaikeampaa myydä majoitusta kuin muille ryhmille, sillä heistä moni yöpyy esimerkiksi sukulaisten luona. Tämä näkyy myös siinä että heille vierailu alueelle, josta perhe on kotoisin, on tärkeämpää kuin muille ryhmille. Vertailtaessa motivaatioita tulisi Mökkimajoittujille markkinoida yhdessä oloa perheen kanssa, pakoa arjesta ja rentoutumista kun puolestaan Maatilamajoittujille maaseutukulttuuri, uudet ihmiset ja ainutlaatuiset kokemukset ovat tärkeitä.

Mökkimatkailijat ovat palvelun tarjoajan kannalta hyvä kohderyhmä, koska he yöpyvät yleensä yhdessä matkakohteessa pitkiä aikoja. He myös yleensä matkustavat perheen kanssa ja tarvitsevat isommat tilat kuin esimerkiksi Maatilamatkailijat. Maatilamatkailijat suosivat eniten viikonloppumatkoja, jotka kestävät kaksi yötä.

Hotellimajoittujat eivät olleet kovin kiinnostuneita tässä tutkimuksessa kysytyistä aktiviteeteista. Sen sijaan Maatilamajoittujille kannattaa tarjota soutua, eläinten tarkkailua ja pyöräilyä. Mökkimajoittujat puolestaan suosivat kalastusta, uimista ja murtomaahiihtoa muita ryhmiä enemmän.
Hotellimajoittujat ja mökkimajoittujat ovat valmiimpia maksamaan korkeampaa hintaa majoituksestaan kuin muut ryhmät. Tärkeintä on kuitenkin, että laatu vastaa hintaa. Hyvinvointipalveluiden kannalta Hotellimajoittujat ovat selvästi tärkein kohderyhmä, mutta myös Maatilamajoittujille erilaiset liikunnalliset aktiviteetit ja vaihtoehtoiset hoitopalvelut ovat tärkeitä.

Sosiaalisen median rooli matkan suunnittelussa on vielä vähäinen, mutta jo noin 20 % Muista majoittujista ja Hotellimajoittujista käyttää sitä suunnitellessaan lomaa. Mökkimajoittujat ovat tiedonetsimiskäyttäytymiseltään perinteisin ryhmä, sillä he suosivat vielä esitteitä selvästi enemmän kuin muut ja käyttävät sosiaalista mediaa vähiten. He ovat kuitenkin rutinoituneita ostajia internetissä. Internet-sivuista heille tärkeitä ovat matkailupalveluiden välittäjien kotisivut kun puolestaan Maatilamajoittujille matkakohteen internet-sivut ovat muita tärkeämpiä. Etenkin siis maatilamatkailua tarjoavien yritysten tulisi panostaa omiin internet-sivuihinsa ja tarjota käyttäjille elämyksiä jo matkan suunnitteluvaiheessa.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksiin pääset tutustumaan tästä linkistä.

Kommentit