Tietovarantojen verkkosivut avattu

Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen hallinnoimille Matkailun alueellisille tietovarannoille on avattu omat verkkosivut. Sivuilta löytyy tietenkin tietoa tietovarannoista ja järjestelmän hyödyistä, mutta sivuilla voit tutustua myös järjestelmässä käytettäviin indikaattoreihin sekä lisätä oman yrityksesi tiedot järjestelmään. Verkkosivut löytyvät osoitteesta http://tietovarannot.fi.

Matkailun alueelliset tietovarannot on sähköinen matkailun tiedon hallinnan järjestelmä, jonka parissa on työskennelty vuodesta 2008 lähtien. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut tätä matkailualan tilastoinnin kehittämisen projektia vuosina 2009–2011. Tänä aikana on saatu aikaan tekninen järjestelmä, Matkailun alueelliset tietovarannot, jonne tieto myös matkailualan pienimmistä yrityksistä tallentuu. Tähän tosin tarvitaan vahva yrityskentän panostus ja sitoutuminen, sillä yritykset itse täydentävät tietonsa järjestelmään. Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksen aikana ovat muotoutuneet myös indikaattorit eli ne kysymykset, joihin tietoa haetaan.

Ensimmäiset alueelliset tiedot on kerätty tietovarantoihin syksyn 2010 ja talven 2011 aikana viidessä itäisen Suomen maakunnassa: Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia vaikka yritysten sitouttamiseen tarvitseekin vielä panostaa. Jokainen yritys tarvitaan kantamaan kortensa kekoon, jotta matkailun todellinen merkitys saadaan selvitettyä maakunnissa. Yritys voi itse käydä lisäämässä tietonsa järjestelmään tietovarantojen verkkosivujen kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksen tullessa kohti loppua, alkaa tietovarannoilla uusi aika. Järjestelmää lähdetään luotsaamaan valtakunnalliseksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen turvin. Tavoitteena on saada jo mukana olevan viiden maakunnan lisäksi toimintaan mukaan vähintään kahdesta kahdeksaan uutta aluetta. Uusia potentiaalisia alueellisia partnereita (ammattikorkeakoulut, alueelliset matkailuorganisaatiot) tullaan lähestymään kevään aikana.

Kirjoittanut: Katja Pasanen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 28.3.2011.

Kommentit