Tietovarantojen aineistonkeruut käynnissä

kirjoittanut Noora Tahvanainen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi  5.1.2012.

Tietovarantojen alueellinen tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä tai päättymässä kaikkiaan yhdeksällä alueella (Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi ja Päijät-Häme). Vuoden 2010 tiedonkeruu on sovittu päättyväksi tammikuun 2012 loppuun mennessä.  Lisäksi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueiden tammi-maaliskuulle aikataulutetut aineistonkeruut ovat käynnistymässä lähiaikoina. Itä-Suomen yliopisto koostaa alueelliset raportit aineistonkeruusta ja tiedottaa tuloksista kevään 2012 aikana.

Vielä ehdit lisäämään oman yrityksesi tiedot järjestelmään täällä!

Jatkotoimenpiteinä Tietovarantojen aineistonkeruuajankohtaa tullaan muuttamaan syksystä kevääseen, jolloin yritykset voivat vastata suoraan edellisen kalenterivuoden tiedoilla. Yritysten tiedonkeruun tueksi laaditaan kevään 2012 aikana Tietovarannot –hankkeen toimesta valmiit Excel –pohjat, joiden tavoitteena on auttaa yrityksiä seuraamaan oman yritystoimintansa tunnuslukuja ja asiakasmääriä, sekä helpottamaan tietojen täyttämistä järjestelmään.

Indikaattoreiden kehitystyötä on tehty jatkuvasti syksyn aikana Tietovarantojen sisällöllisen työryhmän toimesta. Tammikuun aikana kokoontuvat sekä hankkeen ohjausryhmä että järjestelmälle jatkuvaa toiminta- ja rahoitusmallia pohtiva neuvottelukunta.  Lisäksi neuvottelut uusien alueiden rekrytoimisesta käynnistetään kevään aikana.

Hyvää alkanutta vuotta 2012 toivottaen,
Noora Tahvanainen
noora.tahvanainen@uef.fi

Kommentit