Sähköä matkailuun

Matkailussa sähköisen liiketoiminnan merkitys korostuu niin paljon, että puhutaan erikseen eMatkailusta. Tällä ei tarkoiteta, että matkailijat matkustaisivat vain keinotodellisuuden keinoin, vaan kaikkea matkailuun liittyvää sähköistä liiketoimintaa, jota nykyään tapahtuu niin matkaa ennen, sen aikana kuin jälkeenkin. Matkailijat tutustuvat kohteeseen ja varaavat matkalippuja sähköisesti sekä yhä useammin keskustelevat matkailusta sosiaalisen median avulla. He myös hakevat palveluita matkan aikana ja antavat palautetta niistä sähköisesti.
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos on pyrkinyt olemaan tässä kehityksessä edelläkävijä. Siitä huolimatta olemme itse tiedottaneet perinteisillä paperisilla tai pdf-tiedostona Internet-sivuille liitettyinä tiedotteina. Suutarin lapsilla ei ole ollut kenkiä.

Nyt on muutoksen aika. Avasimme tämän blogin, jotta tutkijat pääsisivät kertomaan tutkimuksistaan ja niiden löydöksistä entistä nopeammin. Blogi mahdollistaa keskustelun. Myös lukijat voivat olla aktiivisia.
Blogeille on tyypillistä, että niiden tekijät eivät täysin aavista, mihin suuntaan ne tulevaisuudessa muovautuvat. Niin käynee tässäkin tapauksessa. Joka tapauksessa pyrkimyksenä ei ole pelkästään korvata aiempaa Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tiedotuskirjettä vaan luoda myös jotain uutta.
Laitos on panostamassa eMatkailun kehittämiseen jatkossakin. Vuoden alusta käynnistimme eMatkailu-hankkeen, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeessa kehitetään alueen matkailuun liittyvää sähköistä kaupankäyntiä.

Hankkeeseen ollaan palkkaamassa tutkimusjohtajaa. Haussa panostettiin kansainvälisiin verkostoihin ja hakijoita tulikin runsaasti ulkomailta. Laitoksemme kansainvälinen vetovoima osoittautui vähintäänkin kohtuullisen hyväksi.

Hauskaa ja aurinkoista kevättä kaikille laitoksemme toiminnasta kiinnostuneille!

Kirjoittanut: Antti Honkanen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 28.2.2011.

Kommentit