Potentiaalisten hyvinvointimatkailijoiden hyötypohjainen segmentointi

kirjoittanut Juho Pesonen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 20.10.2011.

MOT:ssa tehtiin kesällä 2007 tutkimus Savonlinnan seudulle saapuvien matkailijoiden segmentoimiseksi ja hyvinvointimatkailutuotteiden kehittämiseksi. Tutkimuksen tulokset ovat virallisesti julkaistu uusimmassa Journal of Vacation Marketing-lehdessä (Vol. 17:4, 303-314).

Tutkimuksessa Savonlinnan seudulle saapuneet kesämatkailijat segmentoitiin neljään ryhmään heille tärkeiden matkakohteen ominaisuuksien mukaan: Ulkoilmaihmiset, Luonnosta innostuneet, Nähtävyyksien katselijat sekä Kulttuurilliset. Segmenttejä vertailtiin sen mukaan, miten kiinnostuneita he olivat hyvinvointipalveluista matkallaan. Tutkimuksen tuloksista huomataan, että Nähtävyyksien katselijat ovat selvästi kiinnostuneimpia hyvinovintipalveluista. Toiseksi kiinnostuneimpia ovat Kulttuurilliset. Tämä siis tarkoittaa, että hyvinvointipalveluiden markkinointi kannattaa suunnata kaupungin keskustoissa majoittuville matkailijoille sen sijaan että keskittyisi luonnon keskellä majoittuviin mökkeilijöihin.

Tutkimuksessa lisäksi vertailtiin hyvinvointiloman tärkeitä ominaisuuksia eri segmenteille. Ulkoilmaihmiset eivät välittäneet hyvinvointimatkan erilaisista ominaisuuksista kovinkaan paljoa, mutta esimerkiksi Kulttuurilliset ovat merkittävästi muita segmenttejä kiinnostuneempia terveyttä edistävistä hoidoista kuten akupunktiosta. Muutenkin Nähtävyyksien katselijoille ja Kulttuurillisille eri hyvinvointiloman ominaisuudet olivat pääsääntöisesti tärkeämpiä kuin Ulkoilmaihmisille ja Luonnosta kiinnostuneille.

Lisätietoja tutkimuksesta saa Juho Pesoselta.

Kommentit