Mitä Eurobarometri kertoo suomalaisten matkailusta?

Euroopan komissio kerää tietoa eurooppalaisista kuluttajista erilaisten eurobarometrien avulla. Vasta julkaistussa uusimmassa pikaeurobarometrissa on tutkittu eurooppalaisten matkustuskäyttäytymistä kaikissa 27:ssa EU-maassa sekä Kroatiassa, Turkissa, Makedoniassa, Norjassa ja Islannissa. Eurobarometrista löytyy myös mielenkiintoisia yksityiskohtia tarkastellessa suomalaisia matkailijoita. Tässä artikkelissa käydään läpi suomalaista matkailua tähän eurobarometriin pohjautuen. Varsinainen raportti löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf.

Suomalaiset Euroopan ahkerimpia matkailijoita
Barometrista käy mm. ilmi, että suomalaisista 89 % oli matkustanut vuonna 2010, joka työn takia tai lomalla. Tämä on enemmän kuin missään toisessa tutkimuksessa mukana olleessa maassa. Vain 10 % suomalaisista ei tehnyt vuonna 2010 minkäänlaista lomamatkaa. 21 % suomalaisista ei tehnyt vuoden 2010 aikana yli kolmea yötä kestävää lomamatkaa. Verrattuna muihin eurooppalaisiin suomalaisia voidaan pitää myös “lyhytmatkailijoina”: 37 % suomalaisista teki vuoden 2010 aikana yli viisi enintään kolmen yön matkaa, mikä on selvästi enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Toisaalta taas Suomessa on myös paljon sellaisia matkailijoita jotka tekevät vähintään kolme vähintään neljän yön pituista lomamatkaa vuodessa (44 % lomamatkan tehneistä). Tämäkin luku ylittää muut Euroopan maat selvästi.

Myös ulkomaanmatkailussa suomalaiset ovat Euroopan ahkerimmasta päästä. Vain Latviassa oli vuonna 2010 suhteellisesti enemmän yli viisi vähintään neljän yön pituista ulkomaanmatkaa tehnyttä ihmistä. Suomessa tähän joukkoon kuului 16 % vastaajista. Suomalaiset siis ovat selvästi ahkeria matkailijoita, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Noin neljännes suomalaisista teki vuonna 2010 ainakin kymmenen lomamatkaa. Puolet suomalaisista viettää pääkesälomamatkan Suomessa EU-keskiarvon ollessa 38 %.

Ajan puute rajoittaa matkustamista, halu rentoutua motivoi

Yleisesti Euroopassa rahan puute oli suurin syy jättää matkustamatta lomalla, mutta suomalaisille merkittävin syy oli ajan puute (17 %), seuraavien ollessa henkilökohtaiset syyt (15 %) ja kotona pysyminen ystävien tai sukulaisten kanssa (15 %). Tärkeimmät lomamatkalle lähdön syyt suomalaisille olivat lepo ja rentoutuminen (38 %), vieraileminen sukulaisten luona (17 %) ja aurinko ja rannalla oleminen (13 %).

Suomalaiset ovat myös muita eurooppalaisia tinkimättömämpiä mitä tulee lomaan. Kysyttäessä, mitä he jättäisivät lomallaan pois säästääkseen rahaa suosituimpia vastauksia olivat ostokset (17 %) ja kauneus tai hyvinvointi (16%). Kuitenkin 16 % vastasi, ettei jättäisi mitään pois. Vain Turkissa oli enemmän vastaajia, jotka eivät haluaisi tinkiä mistään (29 %). Suomalaisille matkakohteen valintaan vaikuttaa eniten matkakohteen ympäristö eli yleinen houkuttelevuus kun taas puolestaan viihde ja viihdepalvelut ovat vain saksalaisille vähemmän tärkeitä kuin suomalaisille.

Suomalaiset ovat internet-kansaa
Internet on suomalaisille selvästi tärkein kanava  haettaessa tietoa ja tehdessä päätöksiä matkasuunnitelmasta. Vain Hollannissa internet on Suomea tärkeämpi, mutta Suomessa on kuitenkin eniten niitä, jotka piti internetiä kaikkein tärkeimpänä tietolähteenä (43%). Eurobarometristä näkyy, että internet on vuosi vuodelta tärkeämpi kanava matkailumarkkinoinnissa, vaikka Euroopan tasolla ystävien ja kollegoiden suositukset ovat vielä tärkein tekijä matkapäätöksiä tehtäessä.

Kirjoittanut: Juho Pesonen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 26.5.2011.

Kommentit