Missä matkailijat?

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella tutkittiin matkailun paikallistaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 (tutustu loppuraporttiin täältä). Tutkimuksen toteuttamiseksi Savonlinnan seudulla toteutettiin matkailijakysely, jonka tarkoituksena oli selvittää matkailijoiden vuorokausikohtainen rahankäyttöä alueella. Lisäksi tutkimusta varten arvioitiin matkailijaryhmittäiset yöpymisvuorokausien lukumäärät. Seudun yöpymisvuorokausien selvittämiseksi hyödynnettiin mm. olemassa olevia tilastoja, matkailija- ja yrityskyselyä, asiantuntija-arvioita, alueellisia selvityksiä ja julkaisuja, yritysten ja jakelukanavien Internet-sivustoja sekä aiempia tutkimuksia. Miksi näin monia lähteitä?

Tällä hetkellä ei ole saatavilla virallista tilastotietoa edes siitä, kuinka monta varmuudella toiminnassa olevaa majoituspalveluita tarjoavaa yritystä Savonlinnan seudulla on, seudun yhteenlasketusta majoituskapasiteetista tai yöpymisvuorokausista puhumattakaan. Tilastokeskuksen majoitustilasto sisältää yöpymisvuorokausien tiedot kaikista vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa käsittävistä hotelleista, lomakylistä, leirintäalueista ja retkeilymajoista. Tilastoon sisältyy siis vain osa yöpymisvuorokausista, koska tilastoinnin ulkopuolelle jäävät esimerkiksi pienet majoitusliikkeet, yksittäisten lomamökkien vuokraus ja maksuttomat majoitusmuodot. Lisäksi nykyisenlaiset toimialaluokitukset palvelevat matkailutoimialaa heikosti.
Vuonna 2010 Savonlinnan seutukunnassa rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä oli 256 619. Määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes neljänneksen. Tämän tutkimuksen arvioiden mukaan kaikkiaan yöpymisvuorokausia seudulle kertyi vuonna 2010 yhteensä 1,3 miljoonaa. Mikä tämä luku on ollut kymmenen vuotta sitten?

Tarvetta olisi järjestelmälle, jonka avulla pystyttäisiin vuosittain tuottamaan tietoa matkailutoimialan keskeisistä tunnusluvuista sekä ennen kaikkea arvioimaan toimialan kehittymistä. Yhden alueen ajassa tapahtuvien muutosten arvioimisen lisäksi tärkeää olisi pystyä luotettavasti vertailemaan keskenään eri alueilla tapahtuneita muutoksia. Tähän päämäärään pyrkii Matkailun alueelliset tietovarannot -hanke. Tietovarantojen yrityksistä tuottama informaatio helpottaisi suuresti matkailutoimialan todellisen merkityksen arvioimista tulevina vuosina sekä loisi edellytykset matkailualan muutosten seuraamiseen keskeisillä indikaattoreilla. Lisäksi yhteinen tilastointijärjestelmä vähentäisi alueen yrittäjiä kuormittavien erilliskyselyiden määrää ja hyödyttäisi alueellisia päättäjiä, kehittäjiä ja rahoittajia sekä valtakunnallisesti ministeriöitä sekä matkailutoimijoita kuten Matkailun edistämiskeskus.

Toivoa sopii, että mahdollisesti muutaman vuoden päästä uusittavan paikallistaloudellisten vaikutusten tutkimuksessa olisi yksi lähde ylitse muiden.

Kirjoittanut: Noora Tahvanainen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 4.7.2011. 

Kommentit