Matkailun ohjelmapalveluyritysten sähköiset markkinointikanavat

Sähköisistä viestintä- ja markkinointikanavista on tullut vuosi vuodelta tärkeämpiä matkailuyrityksen toiminnan kannalta. Viime vuosina etenkin sosiaalisen median merkitystä on korostettu matkailumarkkinoinnissa. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella on käynnissä Outdoors Finland Etelä-Savo aktiviteettien kehittämishanke. Hankkeessa yhtenä tarkoituksena on selvittää, miten yritysryppäät voisivat hyödyntää sähköisiä viestintäkanavia palvelutuotteidensa kansainvälisessä markkinoinnissa. Tätä varten käytiin läpi ohjelmapalveluyritysten käyttämiä sähköisiä markkinointikanavia Suomessa, Italiassa, Norjassa, Sloveniassa, Ruotsissa ja Etelä-Savossa. Raportti tutkimuksen tuloksista löytyy MOT:n kotisivuilta.
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esiin nostaa kolme tärkeää seikkaa, joihin suomalaisten matkailun ohjelmapalveluyritysten tulisi kiinnittää huomiota ja jotka huomioimalla yrityksen näkyvyys sähköisessä markkinoinnissa lisääntyy pienillä toimenpiteillä. Vaikka tässä tutkimuksessa käytiin läpi vain ohjelmapalveluyrityksiä, ovat nämä tärkeitä asioita lähes kaikille matkailuyrityksille.

Hakukonemarkkinointi
Suurimmalla osalla tutkimuksessa mukana olleista suomalaisista yrityksistä oli todella kehnot kotisivut hakukonemarkkinoinnin suhteen. Yrityksiä oli yllättävän vaikea löytää käyttämällä Googlen hakukonetta. Hakusanojen täytyi olla hyvin täsmällisiä, kuten sivujen 4-5 luetteloista nähdään. Tärkeää olisi, että Suomesta esimerkiksi melontapalveluita etsivät ulkomaalaiset ihmiset löytäisivät Etelä-Savon, sen sijaan että heidän täytyisi tietää jo aiemmin, että Etelä-Savoon kannattaa tulla melomaan. Hakukonemarkkinointiin voi tutustua esimerkiksi seuraavan linkin kautta: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/hakukonemarkkinointi/.

Linkittäminen
Tällä ei suoranaisesti tarkoiteta linkkien tarjoamista muille sivustoille, vaan eri markkinointikanavien linkittämistä yrityksen käyttämään päämarkkinointikanavaan, oli se sitten oma kotisivu, Facebook-sivu tai sivu kansallisen matkailuorganisaation sivuilla. Lisäämällä kotisivuille videoita Youtubesta, kuvia Flickr:sta, linkin yrityksen blogiin tai mahdollisuuden jakaa sisältöä Facebookin kautta on mahdollista saada huomattavasti laajempaa näkyvyyttä hyvin minimaalisella vaivalla. Tarjoamalla linkin kotisivuilta yrityksen TripAdvisor-sivuun yritys voi helposti osoittaa, mitä mieltä asiakkaat ovat heistä ja lisäksi muistuttaa asiakkaita antamaan palautetta yrityksestä. Lisäksi oikein tehtynä kotisivuille saadaan tätä kautta enemmän interaktiivisuutta.

Interaktiivisuus
Mahdollisuus pystyä keskustelemaan yrityksen kanssa lisää asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan ja vaikuttaa niin yrityksen imagoon, maineeseen kuin myyntiinkin. Facebook, Twitter ja muut sosiaalisen median palvelut tarjoavat tämän mahdollisuuden. Täytyy kuitenkin muistaa, että pelkkä läsnäolo Facebookissa ei riitä, vaan asiasta täytyy kertoa asiakkaillekin; jos ei muuten niin vaikka mainita vain kotisivuilla asiasta. Lisäksi Facebookilla, samoin kuin kaikilla muilla sähköisillä kanavilla, täytyy olla selvä tarkoitus yrityksen liiketoiminnan kannalta ja kanavan käyttöön täytyy panostaa resursseja tarkoituksen mukaan. Monet yritykset mainostavat omia Facebook-sivujaan kotisivujen asemasta, sillä Facebookin avulla on mahdollista kerätä asiakkaista tietoja, mitä ei esimerkiksi Google Analyticsin tai muun sivuston analytiikkaohjelman avulla saisi kerättyä.

Kirjoittanut: Juho Pesonen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 4.7.2011.

Kommentit