Matkailijoiden motivaatiot ja halutut matkakohteen ominaisuudet – tuloksia Suomesta ja Tirolista

kirjoittanut Juho Pesonen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 20.10.2011.

Uusimmassa numerossa (Vol. 66:3) Tourism Review lehdessä on julkaistu artikkeli maaseutumatkailijoiden motivaatioiden ja haluttujen matkakohteen ominaisuuksien riippuvuudesta (Linkki artikkeliin). Tutkimus perustuu Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan hankkeeseen maaseutumatkailijoiden segmentoimiseksi.

Tutkimuksessa vertailtiin maaseutumatkailijoiden motivaatioita ja niiden suhdetta haluttuihin matkakohteen ominaisuuksiin kahdessa erilaisessa maaseutumatkailukohteessa, Suomessa ja Itävallan Tirolissa. Tuloksista huomataan, että matkailijoiden motiivit ja halutut matkakohteen ominaisuudet eroavat suuresti eri matkakohteissa. Matkailijoiden motivaatiot vaikuttavat lisäksi siihen, mitä he odottavat matkakohteelta. Esimerkiksi matkailijat jotka haluavat rentoutua Tirolissa haluavat että päivittäistä, järjestettyä ohjelmaa on tarjolla kun puolestaan Suomessa järjestetty ohjelma näyttäisi aiheuttavan stressiä.

Tarkemmin eroihin ja yhtäläisyyksiin voi tutustua tässä raportissa.

Kommentit