Maaseutumatkailijoita tutkimassa

Vuoden 2009 alusta lähtien on Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella ollut käynnissä hanke asiakkaan odottaman arvon käyttämisestä maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen pohjana. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön Yhteistyöryhmä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa arvokasta asiakastietoa suomalaisista ja ulkomaalaisista maaseutumatkailijoista ja tätä kautta kehittää maaseutumatkailun yritystoimintaa ja tutkimusta Suomessa.

Hankkeessa on nyt käynnistynyt toinen vaihe, jossa on tarkoituksena kerätä uusi aineisto suomalaisten matkailusivustojen käyttäjistä. Tätä varten on tehty uusi kyselylomake, johon voi käydä tutustumassa osoitteessa goo.gl/HuQwM. Lomakkeen avulla on tarkoitus tutkimua muun muassa seuraavia asioita maaseutumatkailijoista:

–Motivaatiot
–Kiinnostus maaseutumatkailua kohtaan
–Matkustuskäyttäytyminen
–Aktiviteetit ja hyvinvointipalvelut
–Mieluisat maaseutumajoituksen ominaisuudet
–Tiedonhaku ja internet-käyttäytyminen
–Tärkeät internet-sivujen ominaisuudet
–Sosio-demografiset tekijät
 
Tutkimuksessa on tällä hetkellä yhteistyökumppaneina Tahko.com, Lomarengas.fi ja Savonlinna.travel. Kaikki kyselybannerin sivuillensa laittamat yritykset tulevat saamaan raportin sivuillaan kerätystä aineistosta sekä vertailevan raportin kaikkien sivujen yhteisaineistoon. Kyselyä on tarkoitus levittää mahdollisimman laajalle ja tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneet sivustot voivat ottaa yhteyttä minuun esimerkiksi sähköpostilla (juho.pesonen@uef.fi).
 
Hankkeen tähän astisia tuloksia voi käydä lukemassa Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sivuilta osoitteesta http://www.uef.fi/mot/maaseutumatkailun-julkaisut.
 
Kirjoittanut: Juho Pesonen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 25.3.2011.

Kommentit