Kansainvälistä yhteistyötä teemalla Tourism, wellbeing and ecosystem services

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen henkilökunnasta johtaja Antti Honkanen, kehittämispäällikkö Anja Tuohino ja projektipäällikkö Henna Konu osallistuivat Exeterin yliopiston järjestämään kutsuseminaariin tammikuun 2011 lopussa. Seminaarin yhtenä päätavoitteena oli esitellä matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella tehtyä tutkimusta liittyen seminaarin teemoihin Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services. MOTin tutkimusten esittely painottui pääasiassa hyvinvointimatkailuun liittyvään tutkimukseen, ja erityisesti Nordic Wellbeing -hankkeeseen. Esitellyt tutkimusteemat ja teemoihin liittyvät tutkimusartikkelit koettiin osallistujien keskuudessa mielenkiintoisina ja hyvänä taustana mahdolliselle tulevalle tutkimusyhteistyölle. Anne-Mette Hjalager esitteli Nordic Wellbeing -hankkeen tuloksia laajemmin kaikkien Nordic Wellbeing -partnereiden puolesta.

Seminaarin teemoja käsiteltiin useissa esityksissä eri tieteenalojen näkökulmista. Monitieteellinen osallistujajoukko toi keskusteluihin mukaan useita eri näkemyksiä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin yhteistyökeskusteluja tuleviin tutkimus- ja hankesuunnitelmiin liittyen. Erillisissä pienryhmissä keskusteltiin tutkijoiden mielenkiinnon kohteista ja olemassa olevista tutkimusaukoista teemoihin liittyen. Keskeisiksi kantaviksi teemoiksi nousivat muun muassa luonnon tuomien terveysvaikutusten tutkiminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset terveyteen liittyen. Matkailu toimi keskusteluissa yhtenä kontekstina ja keinona päästä ”hyvinvoinnin lähteille”.

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu yhteisten teemoihin liittyvien tutkimusten tutkimushakkeiden suunnittelulla ja edistämisellä.

Kirjoittanut: Henna Konu, alunperin julkaistu osoitteessa www.matkailututkimus.fi 21.2.2011.

Kommentit