Kansainväliset jakelukanavat -seminaari Rantasalmella

Lomakeskus Järvisydämessä Rantasalmella järjestettiin 24.3. Innovative eTourism Lakeland Saimaa –seminaari. Kaksipäiväisen seminaarin järjestäjänä toimi SOSKE, ja seminaari oli tarkoitettu matkailualan toimijoille ja yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan sähköisen matkailumarkkinoinnin kansainvälisiin kanaviin ja hakukonemarkkinointiin kansainvälisillä markkinoilla. Seminaaripäivän aikana esittäytyivät TripAdvisor, Expedia/Hotels.com, Booking.com, Hotelzon ja TradeTracker. Hakukonemarkkinointiin tutustuttiin Googlen ja Yandexin mainosmahdollisuuksien kautta.

Ensimmäisen päivän puheenjohtajana toimi jakelukanava-asiantuntija, KTM Ville Valorinta. Esittelyjen yhteydessä kuultiin tietoa jakelukanavien käytöstä eri kohdemarkkinoilla sekä matkailuyrittäjien omia kokemuksia sähköisistä jakelukanavista. Sähköisten jakelukanavien yleistymisen jälkeen asiakkaan arvoketju on pidentynyt ja laajentunut, ja lisääntynyt informaatio on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä. Esille nousseita asioita toimintakentän muutoksessa olivat mm. asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos, vuorovaikutuksen merkitys, erilaisten sähköisten jakelukanavien luokittelun esittely sekä pirstaloituneiden kohderyhmien mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Sekä Valorannan puheenvuoroissa, että yritysesittelyjen yhteydessä esille nousi myös mobiilikäytön merkitys ja mahdollisuudet matkailutoimialan kannalta. Tällä hetkellä 3-4 % hauista tehdään mobiililaitteilla ja tulevaisuuden kasvuvolyymi on valtava.

Seminaarissa esiintyjinä olleet yritykset (TripAdvisor, Expedia/Hotels.com, Booking.com, Tripsay, Hotelzon ja TradeTracker, Google ja Yandexi) esittelivät puheenvuoroissaan yrityksen toimintaa, nettisivuja, asiakkuuksia, palveluita sekä palveluiden hyödyntämismahdollisuuksia alueen matkailuyrityksille. Lisäksi puheenvuoroissa esiteltiin tutkimustuloksia sähköisten jakelukanavien käytöstä ja niiden käyttäjistä. Yrittäjät olivat erityisen kiinnostuneita palveluiden toimivuudesta, sekä siitä, miten ja millä mittareilla kävijämääriä ja asiakkuuksia on mahdollista seurata. Erityisen mielenkiintoinen ja tarpeellinen informaatio kansainvälistä, ja etenkin venäjälle painottuvaa, sähköistä markkinointia ajatellen oli Yandex:n puheenvuoro venäläisten asiakkaiden erilaisesta profiloitumisesta Internetin käyttäjinä. Venäjällä on yhteensä 50 miljoonaa Internetin käyttäjää ja Yandex on Venäjän suosituin hakukone, jota käyttää lähes 90 % venäläisistä Internetin käyttäjistä.

Lounastauon aikana oli mahdollisuus tutustua eSaimaa expo:on, jossa seminaarissa mukana olevat jakelukanavat ja palveluita tarjoavat yritykset esittäytyivät ja jakoivat esitteitä ja lisäinformaatiota toiminnastaan. Mukana esitteitä jakamassa olivat esiintyneiden yritysten lisäksi OSKE, Etelä-Savon ELY-keskus ja Sähköinen liiketoimintasuomi Oy. Expo koostui yrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden markkinoinnista ja lisäinformaatiosta.

Yleistä keskustelua puheenvuorojen yhteydessä heräsi etenkin asiakastutkimuksesta, sekä palveluiden käytöstä. Erityisesti yrittäjiä kiinnostivat asiakasseurannassa käytettävät mittarit, asiakkaiden ostokäyttäytyminen sekä luonnollisesti palveluiden toimivuus. Palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia työkaluja käyttäjien profiloitumiseen sekä kävijöiden analysoimiseen (esim. Google Analytics, ilmainen kävijäseurantaohjelmisto).

Jatkoa seminaarille on luvassa elokuussa, jolloin Savonlinnassa järjestetään Innovative eTourism Lakeland Saimaa: Sosiaalisen median kauppa ja mobiilimarkkinointi, sähköisen matkailuliiketoiminnan – seminaari. Aiheena tulevassa seminaarissa on mm. myynti ja markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä mobiilimarkkinointi – matkapuhelin matkaajan apuvälineenä.

Kirjoittanut: Noora Tahvanainen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi  2.5.2011.

Kommentit