Etelä-Savo kartalle?

Outdoors Finland Etelä- Savo – matkailuaktiviteettien kehittäminen Etelä-Savossa -hanke (OFES) on päättynyt. Hanke oli elinkeinojen kehittämishanke, jonka päämääränä oli selvittää, arvioida ja kehittää yleisiä aktiviteettimatkailun toimintaedellytyksiä Etelä-Savossa. Hanke on osa Matkailun edistämiskeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Outdoors Finland -ohjelmaa, joka keskittyy pienten ohjelma- ja aktiviteettipalveluyritysten tarjonnan parempaan hyödyntämiseen.

OFES -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet olivat yritysten ja yritysverkostojen sekä näiden palvelu- ja tuotetarjonnan kartoitus, Etelä-Savon melonta- ja retkiluistelureitistöjen ja kalastusalueiden kartoitus, Etelä-Savon ohjelmapalveluyritysten sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien selvitys, kehittämissuunnitelman kirjoittaminen keskittyen melonta-, kalastus- ja retkiluistelumatkailuun (lue kehittämissuunnitelma täältä), valtakunnallisen Outdoors Finland – kesäaktiviteettien kehittämisohjelman seurantaindikaattoreiden pilotointi, VerkostoTutor-mallin luonti sekä viestintä ja tiedotus.

Hankkeen aikana projektihenkilöstö kiersi maakunnan alueella keskustelemassa eri kehittämisorganisaatioiden (mm. ProAgria, Miset Oy, Savonlinnan Seudun Matkailu Oy, Pieksämäen tapahtumaverkko Ry..) henkilöstön kanssa maakunnan matkailullisesta tilanteesta, minkä lisäksi neljällä paikkakunnalla järjestettiin RoadShow-tilaisuudet. Paikalla tilaisuuksissa oli sekä kuntien, kehittämisorganisaatioiden että yritysten edustajia. Tilaisuudet alkoivat hankkeen esittelyllä, minkä jälkeen keskustelua alustettiin lyhyesti esittelemällä kehittämissuunnitelmaa varten toteutettujen reitistöselvityksen ja yrityskartoituksen keskeisimpiä tuloksia.
Jokaisessa järjestetyssä tilaisuudessa keskeisenä ongelmana alueen aktiviteettimatkailun kehittämisessä koettiin maakunnan laajuisen matkailijoita palvelevan informaatiokanavan puuttuminen. Etenkin kansainvälistä matkailijaa ajatellen tieto on hajanaista ja osin vaikeasti löydettävissä. Lisäksi ongelmaksi koettiin aktiviteettimatkailuun soveltuvien karttojen puuttuminen. Alueellisia karttoja on erilaisten hankkeiden aikana tuotettu, mutta hankkeiden päättymisen jälkeen vastuutahoa päivittämiseen ja painattamiseen ei ole määritelty. Esille nousi mm. yhdistysten (esim. Saimaan Virkistysalueyhdistys, Pidä Saimaa siistinä Ry..), sekä Maakuntaliiton tai Maanmittauslaitoksen rooli kartastojen tuottamisessa. Yksittäiselle yritykselle karttamateriaalin tuottaminen ei pääsääntöisesti ole kustannussyistä mahdollista. Lisäksi yleinen näkemys oli, että eri toimijoiden yhteistyöllä tuottamat ajantasaiset tiedot yhtenäistävät alueen vetovoimaa sekä helpottavat asiakkaan palvelemista.

Ratkaisuksi ehdotettiin maakunnallista matkailijaportaalia, josta olisi kootusti löydettävissä tiedot alueella toimivista yrityksistä ja palveluista. Vastuutahoksi ehdotettiin pääosin Etelä-Savon Maakuntaliittoa. Sivuston päivittämisvastuu tulisi sisällyttää yrityksille, kunnille, sekä muille kunkin reitistön ylläpidosta vastuussa oleville tahoille sekä alueellisille toimijoille. Tämänkaltainen kokonaisuus palvelisi matkailijoiden lisäksi myös yrityksiä, koska ajantasainen tieto reittien kunnosta olisi kaikkien saatavilla. Keskustelutilaisuuksissa ehdotettiin Internet-pohjaisen Etelä-Savon alueellisen kartan tuottamista, johon olisi merkitty vesistöreittien lisäksi myös muut reitistöt, esimerkiksi alueen vaellus-, pyöräily-, hiihto- ja moottorikelkkareitit sekä kullakin alueella palveluita tuottavien yritysten sijainnit ja yhteystiedot. Alueella toimivien yrittäjän olisi näin ollen mahdollista tulostaa ajantasainen kartta suoraan nettiportaalista kunkin asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kun yhteiseen portaaliin on merkitty keskeisimmät retkeilysatamat, nähtävyydet ja palvelut, on yrittäjän mahdollista tarjota kunkin asiakkaan mieltymyksiin ja sääolosuhteisiin soveltuva reittiohjelma.

Ollaanko Etelä-Savossa valmiita tämänkaltaiseen yhteistyöhön?

Kirjoittanut: Noora Tahvanainen, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 15.9.2011.

Kommentit